Haletagfat

Haletagfat

Fang så mange af de andres haler, men skynd dig. Tiden går.

Alle deltagere får en hale som de anbringer synligt og frit tilgængeligt i bukselinningen. Halen kan være spejdertørklædet eller lignende.

Nu er alle mod alle…
Det gælder om at fange så mange af de andre deltageres haler inden for et bestemt tidsrum.

Der kan være en aftalt tid legen leges i eller der kan leges mens musikken spiller.
Man må ikke holde fast på sin egen hale så andre ikke kan tage den.
Når tiden er gået, tælles deltagernes fangede halerne.
Man kan ikke fange haler, hvis man ikke selv har en hale på.

TIP: Der kan evt. uddeles flere haler i tidsrummet til de deltagere der har mistet deres, så alle er aktive hele legen igennem.

Deltagerantal:

Mange!

Materialer:

-

Sted:

Ude, på et afgrænset område.

Download:

-