NAVNELEG

[Bumbedi bum bum]

[Bumbedi bum bum]

Navneleg, hvor det gælder om at

være hurtig til at nævne sine

sidemænds navne. 

Deltagerne danner en cirkel med en legeleder i centrum. 

Når legelederen peger på en deltager i cirklen og siger [zip!], så skal personen sige navnet på personen,

der på hans højre for sig, før lederen tæller til ti eller sige [Bumbedi bum bum]. Hvis legelederen siger

[zap!] skal deltageren tilsvarende sige navnet på personen, der på hans venstre side. Hvis deltageren

siger det forkerte navn eller er for langsomt, udgår personen af legen eller bliver ny legeleder.

Hvis personerne i kredsen kender hinanden godt, tælles der ikke til ti, men to.

Alternativt skal være at personen som bliver peget på blot skal sig navnet hurtigere end legelederen.

legelederen skal blot sige et aftalt ord før han siger navnet, så den udpegede har en ærlig chance

Eksempelvis: "Fodbold" eller [Bumbedi bum bum] og derefter navnet på personen.

Deltagerantal:

To hold med 3 - 7 deltagere.

Materialer:

Et billede af hver deltageer

Sted:  

Andre navne for legen:

Bompeti-Bomb-Bomb-Bomb