KNOBLEG

Flest tændstikker

Deltagerne sætter sig i hold to og to. Hvert par har ti tændstikker og et knobreb. En nævner et knob, der skal bindes. Det hurtigste par til at slå knobet vinder en tændstik fra det andet par. Sejrherrerne er det par der har flest tændstikker ved legens slutning. Det er vigtige at man laver parrene på en måde så parrene er lige dygtige. Så alle par har en chance for at klare sig godt.

Deltagerantal: Flere Par, som kan konkurrere mod hinanden.  

Materialer:  Knobreb. Tændstikker

Sted: 

Andre navne for legen: