Kommunikation

Instruktion og feedback

I et samarbejde er evnen til at give en instruktion til andre vigtigt. Evne til at give klare og præcise instrukser til hinanden og ligeledes at komme med spørgsmål og feedback for at kontrollere, om de instrukser, der blev givet, var de rigtige. Denne øvelse handler om Instruktion og feedback.
 

Der spørges efter en frivillig blandt deltagerne på holdet. Den frivillige skal varetage en instruktørrolle i øvelsen. De andre skal have en blyant og et stykke papir. Den frivillige instruktør skal stå med ryggen til de andre deltagere. Instruktøren får en tegning hvorpå der er tegnet en simpel tegning bestående af to geometriske figurer. det kan være trekant ovenpå en firkant. Den frivillige skal nu beskrive formen/tegningen, så de andre deltagerne kan tegne figuren ud fra den frivilliges instruktion. De øvrige deltagere må ikke tale sammen og se hinandens tegninger. Der må ikke stilles spørgsmål til instruktøren, og instruktøren må ikke gestikulere under sin instruktion. Instruktøren har to minutter til at give instruktionen.

Når alle har tegnet deres figur, så viser de øvrige deltagere deres figur til instruktøren – og kun instruktøren. Instruktøren må ikke kommentere de enkelte tegninger. Instruktøren stiller sig igen med ryggen til de andre. Nu må han stille spørgsmål til de andre, og de andre må stille instruktøren spørgsmål om figuren. Kan han hjælpe deltagerne yderligere i at bekræfte dem i at det de har tegnet, er korrekt, og kan han rette de tegninger som han så var forkerte ved hjælp af denne spørgerunde. Der er ingen tidsbegrænsning på denne spørgerunde. Men den bør slutte med at alle viser deres tegninger til hinanden.

Evaluering

Holdet diskuterer efterfølgende om, hvad der var godt i instruktionen og ved spørgerunden. Der kan stilles spørgsmål til holdet som:

- Var opgaven til at forstå

- Hvor præcis var instruktionen?

- Var spørgerunden konstruktiv for jer?

- Hvis man har spørgsmål til en instruktion, hvordan stiller man så et godt spørgsmål?

- Hvad er en god instruktion?

- Hvilke hjælpemidler kunne havde gjort instruktionen nemmere, eller omvendt, hvad gjorde denne simple øvelse svær?

Deltagerantal: Hold med 4 - 7 personer

Materialer: Papir og blyanter. Et instruktionsark med få geometriske figurer på.

Sted: Ude og inde, men et sted hvor holdet kan sidde uforstyrret.