Spil et anderledes terningspil eller to.

Spil med spillekort

Sekseren fri

Seks er fri

Spillepladen er et stykke papir med 6 felter. Felterne nummereres, et til seks.
Deltagerne har, fra start, syv tændstikker hver.
Deltagerne slår med en sekssiddet terning efter tur. Slår deltageren 1, 2, 3, 4 eller 5, så skal deltageren lægge en af sine tændstikker i dette felt. i overensstemmelse med det de har slået. . Ligger der en tændstik i feltet i forvejen, så må de ikke lægge en tændstik. Men den der ligger der skal tages op. Slår personen en sekser, så må man altid lægge en tændstik i feltet uanset om der ligger en eller flere i forvejen.
Den der først kommer af med alle sine tændstikker, har vundet.
 

Sekseren rydder

Spillepladen er et stykke papir delt i seks felter, som er nummereret fra et til seks.
Deltagerne har hver syv tændstikker.
Deltagerne slår hver efter tur med en terning.
Slår en deltager 1, 2, 3, 4 eller 5 lægges der en tændstik, hvis feltet er tomt.
Ligger der en tændstik i feltet skal deltageren tage den.
Slår en spiller en sekser rydder han spillepladen og alle de tændstikker, der måtte ligge på spillepladen er hans.
Vinderen er den der har flest eller alle tændstikker til sidst.

 

Materialer: tændstikker, Spilleplade, seks-siddet terning.

Deltagerantal: 2 - 5

Lus

Deltagerne sidder omkring et bord. Deltagerne slår et slag med en terning på skift.

En deltager vinder legen, hvis denne få tegnet et billede af en lus først.
Det gør man på følgende vis:
Slår en deltager en 1'er, så tegnes hovedet.
Slår en deltager en 2'er, så tegnes kroppen.
Slår en deltager en 3'er, så tegnes tre ben på højre side.
Slår en deltager en 4'er tegnes, så tre ben på venstre side.
Slår en deltager en 5'er, så tegnes halen.
slås der en 6'er, så tegnes der to følehorn på hovedet.
Legen slutter når den første deltager har tegnet en hel lus.

Slår en deltager et tal som vedkommende allerede har slået, så foretager deltageren sig intet og sender terningen videre.

Alternativt kan man kan bruge flere terninger, hvis der er mange deltagere, eller man ønsker at øge tempoet.
Der kan selvfølgeligt også tegnes andet end en lus. 
Der fås ligeledes terninger med flere sider til de lidt større børn.

 

Materialer: Terning, papir, blyant.

Deltagerantal: 4 - 6

Sekseren fri

Seks er fri

Spillepladen er et stykke papir med 6 felter. Felterne nummereres, et til seks.
Deltagerne har, fra start, syv tændstikker hver.
Deltagerne slår med en sekssiddet terning efter tur. Slår deltageren 1, 2, 3, 4 eller 5, så skal deltageren lægge en af sine tændstikker i dette felt. i overensstemmelse med det de har slået. . Ligger der en tændstik i feltet i forvejen, så må de ikke lægge en tændstik. Men den der ligger der skal tages op. Slår personen en sekser, så må man altid lægge en tændstik i feltet uanset om der ligger en eller flere i forvejen.
Den der først kommer af med alle sine tændstikker, har vundet.
 

Sekseren rydder

Spillepladen er et stykke papir delt i seks felter, som er nummereret fra et til seks.
Deltagerne har hver syv tændstikker.
Deltagerne slår hver efter tur med en terning.
Slår en deltager 1, 2, 3, 4 eller 5 lægges der en tændstik, hvis feltet er tomt.
Ligger der en tændstik i feltet skal deltageren tage den.
Slår en spiller en sekser rydder han spillepladen og alle de tændstikker, der måtte ligge på spillepladen er hans.
Vinderen er den der har flest eller alle tændstikker til sidst.

 

Materialer: tændstikker, Spilleplade, seks-siddet terning.

Deltagerantal: 2 - 5

Terning poker - Dice poker

Hver deltager har fem terninger, som de kan kaste over to omgange i hver spillerunde.

Det gælder for den enkelte spiller at få den bedste kombination af sine terninger med sine to kast.

Ved hver spillerunde kaster hver spiller alle sine fem terninger til at starte med. Ud af de fem terninger beholder spilleren lige så mange terninger, han eller hun ønsker, og lægger disse til side. De andre terninger kastes en gang til i et forsøg på at opnå den bedst mulige kombination af alle fem terninger. Resultatet skrives ned på blokken, inden det er næste spillers tur. Når alle spillerne har foretaget deres terningkast, ser man, hvem der har opnået den bedste kombination. Spilleren med den bedste kombination har vundet runden.

Bedst er at lade spillerne kaste terningerne en enkelt gang og skrive resultatet, for deres første kast ned. Inden spillerne. skal kaste terningerne anden gang, kan de satse point eller lignende på grundlag af deres første slag og de chancer, de mener at have med det andet slag. Når alle har haft mulighed for at satse, tager den første spiller de terninger, han eller hun ønsker at kaste om, og lægger dem sammen med de terninger, han/hnu har lagt til side fra første omgang for at se, hvad den bedste kombination er.

Resultatet skrives ned, så der ikke bliver nogen diskussion bagefter. Når alle har kastet anden gang, ser man, hvem der har den højeste kombination.

kombinationer med terningerne

Den bedste kombination er:

 

”Fem ens”: Fem af samme slags, f.eks.5 6’ere. 5 5’ere osv. Den laveste kombination er 5 1’ere.

Derefter kommer: 

”fire ens”. Fire af samme slags, f.eks. 4 6’ere og 4 5’ere. Hvis begge spillere har eks. 4 4’ere, så er det den 5 terning der afgør hvem der vinder. Ellers har den femte terning ingen indvirkning på slaget.

Efter fire ens kommer: 

”Fuldt hus” eller blot ”hus”: Tre af samme slags sammen med to ens af en anden slags, også kaldes fuldt hus. Eksempel: 3 5’ere og 2 1’ere. Når man beregner værdier af to eller flere "fulde huse", så er det de terninger, der er tre af, som bestemmer udfaldet.

Efter ”hus” kommer: 

”straigt” eller ”streg”: En streg er fem terninger i rækkefølge eks: 6, 5, 4, 3, 2 eller ”lille straight” 5, 4, 3, 2, 1.

Derefter kommer: 

”Tre ens” Tre terninger af samme valør sammen med to andre terninger af forskellig valør. Ved bestemmelsen af, hvilke tre ens, der er bedst, tæller kun værdien af de tre ens. En kombination med tre 5’ere vinder således over en kombination med tre 4’ere osv.

Dernæst kommer: 

”To par.” To terninger af én slags sammen med to terninger af en anden slags, samt en femte terning af en tredje slags kaldes to par. Det kan f.eks. være 2 4’ere, to 1’ere og en 5’er.

Kombinationen kaldes to par "4’eren i top" eller ”to par 4”. Hvis to spillere har to par, vinder den, der har det højeste par. Hvis begge spillere har samme par "i top", er det andet par som er afgørende.

Hvis begge spillere også her har samme par, afgør den femte terning udslaget. Hvis begge spillere også har samme slags i den femte terning, så anses kombinationerne for at være lige høje.

lavest er: 

”Et par”: To terninger af samme slags, samt tre andre terninger af hver sin slags, f.eks. 6, 6, 3, 2, 1 kaldes et par. Et par 6’ere vinder over et par 5’ere, et par 5’ere vinder over et par 4’ere osv. Hvis to spillere begge har et par, vinder den, der har det højeste par. Hvis begge spillere har samme par, er den højeste af de tre øvrige terninger afgørende. Hvis der stadig er tale om samme slags, er den næsthøjeste terning afgørende osv.

 

Materialer: 5 terninger pr. deltager

Deltagerantal: 2 - 5

100 spillet

100 spillet - klassik.

Deltagerne skal efter tur slå med en terning. det gælder først om at nå 100 point eller derover.
Den enkelte deltager må slå lige som mange gange med terningen de har lyst i hver runde, men slår de en etter mister de alle rundens point. Point for forrige runde beholder de.

Materialer: Terning. papir, blyant.

Deltagerantal: 2 - 5

100 spil - sprællemand

Reglerne minder lidt om 100 spillet. det gælder for den enkelte deltager om at få 100 point. Hver deltager må slå lige som mange gange de vil i hver runde.
Når deltageren slår 1,2,3,4,5,6 er der tilhørerende fagter, som skal laves hurtigt lige efter terningen, er slået. Hvis der går for lang tid eller laves den forkerte fagte mistes rundens point. Fagterne skal aftales på forhånd.
Hvis man ikke vil slå mere i en runde, giver man terningen videre til næste person.

Fagterne kan være: (hvis deltagerne sidder i en cirkel på gulvet)

1: op og stå.
2: ned at ligge på maven
3: rør sidemændene på hovederne.
4: råb - et aftalt ord, slogan eller andet.
5: slå en baglæns kolbøtte.
6: tage hænderne over hovedet

Materialer: terning. papir, blyant. en dommer der holder styr på fagter point og tid

P.S: Er der tale om større børn kan man få terninger med 8,10,12,16 og 20 sider

Deltagerantal: 2 - 5

Kort og terning

Der spilles med to terninger og et sæt kort hvor esser, konge og jokere ikke er med.

På et papir laves der en lille pointtabet. Hver deltager får hver sin kolonne hvor under der er 8 tilhørende rækker. Kortene blandes og der gives 5 kort til hver spiller.

Resten af kortene ligges på bordet i en bunke med bagsiden opad

Deltagerne slår med terningerne for at se hvem der starter spilet. Den der slår højst starter.

Den der starter, slår med terningerne. Stemmer værdien af øjnene på terningerne overens med et kort som han hun sidder inde med får spilleren noteres antallet af disse point i en af rækkerne under den pågældende deltagers navn på pointtabellen.

Han skal nu smide et valgfrit kort ud, med billedsiden ned og tage et nyt.

Derefter er det personen til højre til at slå med terningerne. Slår han en sum med terningerne som stemmer overens med et af sine kort får har ligeledes noteret disse på pointtabellen under sit navn.

Han bytter ligeledes kort.

Slås der ikke en terningsum som stemmer overens med kortene noteres spilleren med et 0 i pointtabellen under sit navn. Han bytter derefter et kort.

Der spilles 8 runder hvorefter pointene tælles sammen. Den deltager med fleste point har vundet.

Variation:

Spilles der med små børn, så kan øjnene på de to terninger minuses, plusses, ganges og divideres for at øve simpel matematik. 

 

Materialer: Spillekort, To terninger, papir og blyant.

Deltagerantal: 2 - 8

Terre

Ordet "terre" kommer fra latin og betyder jord eller land.
Terre er formentligt et gammelt spil fra syd Europa, fra Romerriget. Terre er gammelt et spil, hvor reglerne er mangfoldige og kan udvides og begrænses efter behov. Brikkerne der spilles med, laver spillerne ofte selv. Brikkerne er små træperler eller sten, der er udskåret som små firkanter.

Til spillet skal bruges 5 brikker, brikkerne skal være nogenlunde lige store.
De skal være så store, at de er lette at få fat på, men de må ikke være så store, at man ikke kan have alle i en hånd på en gang. Almindelige seks-siddet terninger er velegnet til at spille terre med.
Terrespil består af forskellige kast og greb med de 5 terninger. Det gælder om for deltagerne om at kunne lave flest kast i træk.
Hver deltager kan have et sæt terninger eller der kan spilles efter tur. Kastenes sværhedsgrad kan øges løbende. 
Der spiles ofte direkte på jorden, eller på en bordplade eller lignende.

Første kast
Første terre:
Der lægges fire terninger med en håndsbredes afstand på jorden. Den sidste terning tages i hånden. Terningen i hånden kastes op i luften. Mens den er i luften, skal "kasteren" samle en af de andre terninger op så hurtigt han kan og samtidig nå at gribe den flyvende terning, inden den rammer jorden.
Derefter Lægges en af de to terninger, "kasteren" nu har i hånden, et sted på jorden.
"kasteren" Kaster nu den terning, som han har i hånden, op i luften. Mens den er i luften, skal han samle en af de resterende tre terninger op. Sådan bliver han ved indtil han har taget alle fire terninger. Hvis et kast mislykkes, er han ude, og det er næste spillers tur.

Anden terre:
Der lægges nu to gange to terninger på jorden, med en håndbredes afstand. Mens den femte terning er i luften, skal "kasteren" samle to terninger op - de ligges på jorden hvis det lykkes.
Ved efterfølgende kast skal de to andre terninger samles op.

Tredje terre:
Der lægges nu tre af terningerne tæt sammen på jorden. Mens den kastede terning er i luften, skal "kasteren" samle alle tre terninger op.

Fjerde terre:
Der lægges nu fire terninger tæt sammen på jorden. Mens den kastede terning er i luften, skal "kasteren" samle alle fire brikker op.

Femte terre:
Der kastes en terning op i luften. Når terningen kommer ned, skal "kasteren" få den til at lande på bagsiden af sin hånd. Hvis det lykkes, kaster "kasteren" med bagsiden af hånden terningen op i luften igen, og så skal han gribe den rigtigt, når den kommer ned igen.

Sjette terre:
Nu kastes to terninger op i luften. Når de to terninger kommer ned igen, skal "kasteren få begge terninger til at lande på bagsiden af hånden.
Hvis det lykkes, skal "kasteren" med bagsiden af hånden kaste dem op i luften igen. Når de kommer ned igen, skal "kasteren" gribe dem rigtigt.

Syvende terre:
Syvende terre udføres som sjette terre, men med tre brikker.

Ottende terre:
Ottende terre udføres ligeledes som sjette terre, men nu med fire brikker.

Andre terre

andre kast kaldes forskelligt blandt andet:

STRYGER.
4 terninger stilles i én lang række med hånds bredde mellem dem. Den 5. terning kastes op i luften og alle 4 terninger på jorden skal samles op på én gang, i en strygende bevægelse, hvorefter at den 5. terning gribes.

Når dette er gjort, fjernes den ene terning således at der næste gang "stryges" 3 osv.

OPKAST.
De 4 terninger anbringes i et S mønster.
Den femte terning kastes op i luften og man tager én terning op fra jorden op.
Herefter kastes begge terninger op og man tager den 3. op fra jorden. Nu kastes alle 3 op og man samler den 4. op. derefter kastes fire terninger op og den sidste samles op fra jorden. 
Når denne sidste terning er taget op fra jorden, og man nu har fem terninger i hånden, skal de stilles tilbage på jorden og det hele gøres bagvendt.

LÆG ÆG.
"kasteren" starter med at have alle 5 terninger i hånden. En ud af de fem terninger kastes op og imens lægges 1 terning på jorden. Sådan fortsættes den med at kaste en terning op i luften til alle de øvrige fire er lagt. Nu kastes den 5. terning op igen og man samler de 4 andre terninger op på en gang. Derefter fortsætter man på samme måde blot med at lægge 2 terninger ad gangen osv.

TÅRN NED.
4 terninger stilles ovenpå hinanden. Den 5. terning kastes op og den øverste fra "tårnet" fjernes inden den opkastede terning gribes. Den opsamlede terning lægges til side  
Dette gentages til alle 4 terninger er fjernet. Tårnet må ikke væltes under forsøgene. Når alle fire terninger/tårnet tages ned. Næste gang fjernes tårnet 2 terninger ad gangen. derefter 3 og 1 terning ad gangen og til sidst en alle fire på en gang.

TÅRN BYGGES.
En terning kastes op i luften. Imens lægges 1 på gulvet. Ved næste forsøg kastes ligeledes en terning op i luften og en ny terning skal lægges/stilles ovenpå den forrige osv. "kasteren" fortsætter til alle 4 terninger står oven på hinanden. Efterfølgende lægges 2 osv.
Derefter bygges der et tårn med terninger to og to. Der fortsættes med tre terninger og en. Til sidst bygges tårnet med alle fire terninger på en gang.

GRIBER.
Alle 5 terninger holdes i hånden af "kasteren". Terningerne kastes op på en gang. Nu vendes hånden hurtigt, fingrene spredes og terningerne skal lande på håndens overside. Når dette er gjort, kastes terrene op i luften og gribes normalt. Først når man har grebet alle terrerne er øvelsen udført.

Materialer: 5 terninger pr. deltager.

Deltagerantal: 2

Tovtrækning

Tovtrækning er en lille leg, hvor deltagerne skal vinde hinandens perler ved at slå med en eller flere terninger. Spillet spilles af to deltagere. Deltagerne sidder over for hinanden med en snor imellem sig. På snoren er der mellem 60 – 100 perler. Perlerne er lige fordelt mellem de to deltagere når spillet begynder.

Spillets formål at lærer simpel matematik gennem leg. Der er flere versioner af legen, som kan anvendes afhængigt af deltagernes faglige matematiske niveau.

1 Deltagerne skiftes til at slå med en terning. Deltagerne tager det antal af perler fra deres modstander som terningen viser.

2 Deltagerne skiftes til at slå med to terninger. Deltagerne ligger øjnene fra de to terninger sammen og tager tilsvarende antal af perler fra modstanderen.

3 Deltagerne skiftes til at slå med tre terninger. Deltagerne ligger øjnene fra de tre terninger sammen og tager tilsvarende antal af perler fra modstanderen.

4 Deltagerne slår med to terninger og ganger antallet af de to terningers øjne med hinanden. Deltagerne bruger dette skema til at tage et givet antal perler fra hinanden.

Slå: 1 - 2 - 3  Tag:  2 perler.
Slå: 4 - 5 - 6 Tag 4 perler.
Slå: 8 - 9 - 10 Tag: 6 perler.
Slå: 12 - 14 - 15 Tag: 8 perler.
Slå: 16 - 18 - 20 Tag 10 perler.
Slå 24 - 25   - 30 - 36 Tag 12 perler.
Vinderen af spillet er den første der får trukket alle modstandernes perler over i sin ende af snoren.

​TIP: Spil evt. spilet, hvor reglerne løbende ændres. Hvor deltagerne spiller 3 minutter ad gangen med et nyt sæt regler.

Spil evt. med andet end seks-siddet terninger, så kan i også bruge regler med minus. Deltagerne kan spilles med to terninger, hvor de skal trække det mindste tal på de to terninger fra den højeste terning. 

Tip: Bind snoren omkring bordet, så perlerne ligger på bordet. Deltagerne kan nu skubbe perlerne frem og tilbage i mellem sig.

Materialer: Perler. Terninger. Snor

Deltagerantal: 2