Icebreakers

Mit flag

Denne icebreaker kan hjælpe med til at fortælle sine nye holdmedlemmer, hvem de er eller hvad der er vigtigt for dem.

Hver deltager skal tegne deres personlige flag eller banner. Flaget skal symbolisere og repræsentere dem selv. Flaget skal indeholde symboler eller ting som er beskrivende for tegneren. Hvis øvelsen laves med helt unge deltagere, så kan du vise dem et eksempel på et flag som du har lavet til dig selv. De har måske behov for at vide hvad der menes med symbolik. Du kan vise dem klassiske våbenskjold og kongeflag fra middelalderen eller fra serien Game og Thrones. Hver deltager får 15-25 minutter til at tegne deres flag. Derefter præsenterer holdmedlemmerne deres flag for hinanden. Holdet kan efterfølgende få til opgave at tegne et fælles flag for gruppen, som repræsenterer dem alle. Alternativt kan være at sætte alle deltagernes tegninger sammen som en stor kollage.

Deltagerantal: Små grupper af 3 - 9 deltagere.

Aldersgruppe: 7+

Materialer: Farver, blyanter og papir.

Sted: