Ballon!

Et brag af en quiz

Deltagerne deles op i to hold, men der kan godt være flere hold med. 
Der forberedes en masse spørgsmål af en quizmaster, som passer til aldersgruppen/deltagerne. Det er ligeledes vigtigt at der er en, der holder styr på pointuddelingen.
Hvert hold har lige mange balloner. Det ene hold starter med at få spørgsmål. Et hold kan kun modtage og svare på spørgsmål mens en fra det andet hold puster en ballon op og indtil den springer. Hver rigtige svar giver et point. Når ballonen er sprunget, er det det andet holds tur.
Man kan lege med at det kun er to fra hvert hold der konkurrerer mod hinanden af gangen, i hver runde. Eller at hele holdet kan hjælpe med at besvarer spørgsmålene, mens en fra det andet hold puster en ballon op. Det er vigtigt at ballonen først bliver blæst op idet quizmasteren begynder at stille signe spørgsmål
Hvert hold skal naturligvis have den samme type og størrelse af ballonen -  også den samme farve ballonen (De farvestoffer, der anvendes til fremstilling af balloner kan også påvirke ballonens elasticitet og deres styrke og forskelligt farvede balloner af samme type kan være meget forskellige at puste op så de sprænger
 
Legen kan varieres med store og små balloner.

Deltagerantal: Minimum 2

Materialer: Balloner. Papir og blyant til notering af point. Mange spørgsmål – find gerne nogle personlige spørgsmål som gruppen kan svare på. Eks: Hvor skal vi på tur henne. Hvad hedder den højeste pædagog i klubben osv.

Sted: 

Andre Navne for legen: