Leg som starter i en rundkreds

Stoleleg - Det er min stol

Stoleleg

Forsøg om du kan sætte dig på

den ledige stol.

Deltagerne skal sidde på hver deres stol i en tætsluttet cirkel. De forreste stoleben på hver stol, skal røre

de stole de står ved siden af.

En deltager stiller sig op i midten af cirklen således at der bliver en stol ledig i cirklen.

Personen i midten skal nu forsøge at sætte sig på den ledige plads i cirklen.

De personer der sidder ned, skal nu forsøge at forhindre at personen får en tom plads ved at en eller flere

bytter plads og flytter sig i cirklen. En person må kun optage en stol i cirklen af gangen.

Hver gang en eller flere personer i cirklen flytter sig for at forhindre personen i midten i at sætte sig

opstår der da en ny ledig plads i cirklen.

Man kan kun påtage en stol ved at sætte sig på den med numsen først.

Hvis personen i midten får held til at sætte sig på en plads er det personen der forsøgte at sætte sig på

pladsen da det lykkedes som skal ud i cirklen.

Tip:

Legen kan leges med at personerne som sidder i cirklen, må krydse cirklen for at forhindre at personen i

midten får en tom plads.

Hvis man leger med at personerne som sidder i cirklen, kun må flytte sig til sideværts, til højre eller

venstre bliver legen mindre fysisk. Og leger man med at personerne som sidder i cirklen, kun må flytte

sig til en side, eksempelvis Højre, så bliver legen endnu mindre fysisk. Sådan kan man tilpasse legen til

deltagernes alder.

Deltagerantal: 9 - 36

Materialer:

En robust stol til alle deltagerne.

Sted: 

Andre navne for legen: