Ballancekims

Eller: Balance-kims-legel lege med vestibulær sansen eller Rummelig intelligens

Børns motorik og balance kan stimuleres på mange måder. En god balance er ofte forudsætning for god indlæring og evnen til at koncentrere sig.

Disse lege arbejdes der med balance, stedsans og rumfornemmelse. Legene er ofte små konkurrencer, hvor der kræves en god balance eller stedsans.

Find flere forskellige lege som stimulerer balancen/vestibulær sansen.

Pingvingang

Hver deltager får hver to hackysacks/risposer. En på hver fod. Deltagerne skal nu gå en rute som pingviner. Alt imens de balancerer deres risposer på fødderne. Taber en deltager en af sine risposer, så begynder denne deltager forfra. Legen kan leges som stafet. 

Appelsingang

Deltagerne deles ind i par. Hvert hold får en appelsin. Deltagerne skal nu holde en appelsin imellem dem. parrene må kun bruges deres pander. Holdene skal nu gå en rute uden at tabe deres appelsin. 

Balancegang

På gulvet tegnes der en lige streg. Stregen bruges som balance line. I kan også sætte et stykke tape på gulvet. Balancelinen skal være 3 - 5 meter lang. Deltagerne skal nu over balancegangen på forskellige måder. Udfordringerne øges og ændres efter behov. Balancegangen kan krydses med en bog på hovedet, baglæns, på en fod med noget i hænderne eller måske med lukkede øjne.

Hold hovedet lige

Hver deltager får tre ting. Deltagerne skal nu hårsøge at få de tre ting til at balancere på deres hoved samtidigt. Det er selvfølgelig vigtigt at de tre ting ikke kan gå i stykker når de tabes på jorden.

I kan bruge en plasttallerken en plastikkop og en teske.

Deltagerne skal ført placere tallerkenen på hovedet, så koppen oven på tallerkenen for til sidst at placere skeen i plastikkoppen, selvfølgelig uden det hele falder på jorden.

Frøhop

Silhuetter af højre og venstre hånd og fod, tapes på gulvet.  Silhuetterne lægges i sæt tre ved siden af hinanden. sættene lægges i række. rækken kan bestå af mange sæt liggende efter hinanden. Deltagerne skal nu hoppe fra sæt til sæt samtidigt med at de placere deres hænder og fødder rigtigt på silhuetterne. Kombinationen af hvorledes deltagerne skal placere deres hænder og fødder variere fra hop til hop. Det gælder om at komme igennem rækken uden at træde forkert, så hurtigt som muligt.

Stedsans og rumfornemmelse

Deltagerne skal stå på en række. De skal kunne se det sted, hvor de skal gå hen. Det kan være et område mellem 4 kegler. Deltagerne får nu bind for øjnene og skal nu gå hen til det pågældende sted, så skal de stå stille. Deltagerne kan nu tage deres bind væk fra øjnene for at se hvor god deres fornemmelse af afstand var.

TIP. Lav legen to gange. Se om der er forbedringer.

Alternativ:

Tegn en lille sti på gulvet med to paralelle streger. Stien kan blot være 8 til 10 meter lang med nogle få sving. Lad deltagerne gå stien.  Detagerne skal prøve at få en kropslig fornemmelse, hvordan og hvor langt de skal gå og dreje for at komme igennem labyrinten. Når deltagerne mener de har en god fornemmelse af ruten gennem stien, så skal de gå stien med bind for øjnene. kommer de gennem stien og ender de hvor stien ender?

Den hvæltende træstamme

Deltagerne står i en lille cirkel på mellem 6 og 10 personer. Personerne står i en kreds. En af deltagerne står i midten af kredsen. Personen i midten skal nu gøre sig stiv i kroppen.

Personen bringes nu ud af sit balancepunkt ved forsigtige vælter ham til en af siderne personen skal støttes af personerne i cirklen og tiltes frem og tilbage mellem deltagerne i cirklen.
Se hvor langt i kan få personen ned at ligge.

Personen i midten bytter ofte plads med en ny deltager i cirklen, da det er hårdt i kroppen.

Løft i fælleskab

Seks til otte deltagere stiler sig omkring en person der ligger på gulvet, gerne på et blødt underlag.

Person på gulvet gør sig stiv i kroppen.

De andre skal nu løfte personen op fra gulvet. Gerne op over hovedet hvis det er muligt. Løfter skal foregå i en glidende bevægelse op og ned. Deltageren der løftes kan evt ligge på et tæppe, som de andre bruger til at løfte med.

En finger!

Deltagerne går sammen to og to. Den ene deltager tager bind for øjnene. Den blinde skal nu føres rundt af sin partner. Den eneste kropskontakt paret må have er prgefinger mod pegefinger. Det gør at deltagerne skal jære meget fokuseret på hinanden. >Der må ikke tales under legen.

Træstammen

Deltagerne deles ind i hold af ca. otte personer gerne flere.

På skift stiller en person sig op på en forhøjning, gerne i hoftehøjde på de andre deltagere.

De andre deltagere i gruppen,
stiller sig i to rækker med front mod hinanden bag personen, der står på forhøjningen.

Personen der står på forhøjningen, vælter bagover og holder sig stiv som en pind og gribes af gruppen.

der kan ligges madrasser ud som underlag. og griberne kan holde tæpper imellem sig til at gribe "træstammen med"  

Legen forsætter til alle har været ”den væltende træstamme”.

Højdeskræk

Inden holdet starter med denne opgave, skal de instrueres i hvad der skal ske.

Foran holdet er der stillet en høj kasse, hvorpå der er en lille afsats.
De får nu at vide at de med bind for øjnene vil blive løftet op på kassen, på den lille afsats, og skal derfra tage et langt skridt frem.
De skal have indtrykket at de vil falde ned.
Når alle har fået bind for øjnene bliver der på gulvet lagt et lille stykke træ som ligner den lille afsats oppe på kassen.
Deltagerne som i mellemtiden er blevet ført ud af høre- og synsafstand bliver nu ført frem til kassen en og en.
Personerne på posten skal nu snyde deltagerne i at tro at de bliver løftet op på kassen, men i virkeligheden bliver de sat på træet på gulvet.
Personen får nu til opgave at tage et skridt frem.
Personen vil instinktivt gøre sig rede til at falde ned, men da han kun er få cm over jorden vil han lave et komisk stunt idet han træder et skridt frem.
De deltagere, der har prøvet øvelsen, kan overvære de andre blot de holder mund.

Kugler i flasken

Denne leg kan laves som en lille konkurrence. Deltagerne stiller sig ved siden af hinanden.

På startsignalet skal alle deltagere sætte en lille flaske eller kop op og få den til at balancere på panden af sig selv. På bord foran deltagerne står en skål med kugler og en ske til hver deltager. deltagerne skal nu tage en ske og forsøge at få så mange kugler fra skålen med skeen og op i deres flaske/kop uden de taber flasken/koppen på panden.

Kuglerne kan være små papirkugler, som oftest bruges til div. dekorationer.

På samme vippe

Til legen konstrueres der en lille vippe. Det kan være et bræt, som ligger hen over et stykke brænde. Deltagerne skal nu stille sig op på brættet og sammen skal de finde balancepunktet, så brættet kommer til at stå vandret ud i luften. Prøv og se, hvor I kan være på brættet og samarbejde om at holde balancen og hvor lang tid i kan holde balancen.

TIP: Start legen hvor der står en på brættet og finder balancepunktet. Lad deltagerne medvirke em og en i at stå på vippen indtil hele holdet står oppe op vippen.

Et andet godt råd er, at brættet er stift så det ikke buer under vægten fra deltagerne og bredt - ca. 30 cm.

Alternativ:

Prøv også om i kan holde balancen, hvis i sidder på brættet eller ligger ned.

Rumfornemmelse - Tid

Vi oplever tiden er subjektiv. Vi har alle oplevet at vores tid går langsomt eller hurtigt.

Deltagerne skal se om de har en fornemmelse af tiden. Lad deltagerne gå en tur på nøjagtig 2 minut. Hverken mere eller mindre. Deltagernes tider skrives ned for at se, hvem der har den bedste tidsfornemmelse.

Alternativ: Sid stille med lukkede øjne i 3 minutter for derefter at lege eller gå en tur i 3 minutter. Spørg deltagerne hvad føltes som tog længst tid. Legen/gåturen eller stillepausen.

TIP: Lad deltagerne fortælle om aktiviteter de føler går langsomme og aktiviteter som de mener går hurtige.      

Rumfornemmelse - Vægt

Rumfornemmelse handler også om at kunne vurdere tings form og masse.

Hver deltager på holdet skal finde noget. En eller flere ting, der samlet har en vægt på 1 kg. Det kan i princippet være alle ting, bare ikke noget de har på sig selv.

Alternativ: Lad deltagerne på holdet vurdere hvem der vejer mest på holdet. Deltagerne stiller sig op i rækkefølge efter hvem der vejer mest. (undlad at opgive deltagernes vægt, men kun om deltagerne har løst opgaven korrekt)

TIP: Hvis I arbejder med yngre børn, så kan vægt og det at noget vejer et kg godt være meget abstrakt. Derfor kan det være en god ide at have en genstand der vejer et kg, som deltagerne kan løfte for at få en fornemmelse af hvad et kg er inden de løser opgaven.