NAVNELEG

BAMSE. BENJAMIN

Bamse. Benjamin.

Navneleg, hvor man associerer

sine meddeltageres navne til en

ting eller et dyr og en

bevægelse.

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Alle skal præsentere sig for hinanden ved at:

En starter med at præsentere sig ved at sige sit navn og en ting eller et dyr, der starter med det samme

forbogstav som sit navn. Samtidig laver personen en karakteristisk bevægelse, som symboliserer

ham/hende og den Ting/dyr som er valgt. Eks. Benjamin - Bamse - Personen giver sig selv en krammer.

Derefter siger den næste i cirklen. Personen nævner. navnene og tingene og viser bevægelserne på de  personer der allerede har præsenteret sig, for at afslutte med sig selv. Den næste i cirklen gør det samme osv. 

Legen sluttet når man er nået hele cirklen rundt.

 

Bemærkninger: Legen kan godt virke lidt langtrukken, hvis der er mere end 15 deltagere med. Men den er utrolig effektiv til at lære nye navne på.

Deltagerantal: 12 - 20

Materialer:

Sted: