Bingostafet

+ Det man ikke har i hoveder, det må man have i benene! 

Deltagerne på et hold skal samme udfylde en bingoplade. Bingopladen består af billeder. Deltagerne skal finde de rigtige brikker til deres bingoplade. Brikkerne ligger fordelt rundt på et legeareal. 
Alle hold starter det samme sted, hvor hvert hold har deres bingoplade liggende. Legearealet skal være synligt fra der hvor holdets bingoplade ligger. Som en stafet skal deltagerne på holdet en og en løbe ud til en’ brik for at se om den passer til deres bingoplade. Kun en deltager, fra hvert hold, må løbe efter en brik ad gangen. Deltagerne på holdet skiftes til at løbe efter brikker. Deltagerne kan vælge at tage brikken med hjem til holdets bingoplade for at se om den passer eller de kan se om de kan huske det når de ser brikken. Hvis brikken ikke passer, så skal den lægges igen der, hvor den lå ude på legearealet. Hvis den passer på holdets bingoplade, så ligger deltageren den på holdets bingoplade, der hvor den hører hjemme. Deltagerne på holdet skal hele tiden holde øje med hvor deres holdkammerater løb hen, så de ikke kommer til at løbe hen til den samme brik flere gange og de skal forsøge at huske de billeder som er på pladen, så de ikkeskal løbe unødigt frem og tilbage mellem bingoplade og brikker.  
Når et hold har fået pladen fuld, råber deltagerne i kor: ”Banko!”.  
Tip: Hver bingoplade bør bestå af 9 – 12 billeder. Der bør være flere billeder på legearealet end der er billederne på det samlede antal bingoplader, som er i brug. Det vil sige at der er nogle billederne som ikke hører hjemme nogle steder. 
Det er e god ide at aftale at bingopladerne skal blive liggende på jorden og deltagerne på holdet ikke må råbe til hinanden, så de derved hjælper stafetten, som er ude efter en brik. 

Materialer:

Bingoplader med billeder.

Deltagerantal:

Minimum 2 hold af 3 - 9

Sted:

Ude og inde.