Leg som starter i en rundkreds

Sluurp

Sugekop - sluurp

Deltagerne skal efter tur klistre

sig fast til hinanden uden igen at

give slip.

Deltagerne stiller sig i en lille rundkreds eller i en klynge.

En tilfældig starter.

Personen skal nu suge sig fast på en anden i kredsen, som en sugekop, og blive ved med at rører

vedkommende der hvor han suger sig fast.

personen bestemmer selv om han vil suge sig fast med en hånd, fod, albue, eller andet. Når

vedkommende suger sig fast, siger han [sluuurp] som en sugekop og må ikke "slippe" igen.

Derefter er det den der har fået en suget fast på sig til at suge sig fast på en anden osv.

Man fortsætter indtil alle vælter fordi de mister balancen.

Deltagerantal: 6 - 9

Materialer: 

Sted:

Andre navne for legen:

Sugekop

Slurp

Slup

Sluurp

Sluuuuuuuurp