NAVNELEG

VIS DIT NAVN

Vis dit navn.

Lav bevægelser, der svarer til

stavelserne i dit navn.

Deltagerne står i en cirkel.

En starter: Han siger sit navn og gør samtidig en bevægelse for hver stavelse i sit navn.

Eks. Martin siger: "Mar" og hopper på stedet, "tin" og rækker venstre hånd i vejret. 

Efterfølgende siger de øvrige deltagere i kor: "Hej mar-tin” samtidig med at de gør de samme

bevægelser.

Legen slutter når alle har sagt deres navn og fået det gentaget af alle de andre i navnets stavelser med

tilhørende bevægelser.

Bemærk: Legen egner sig ikke til børn der ikke har lært at stave og bruge stavelser

Deltagerantal: 8 - 20

Materialer:

Sted:  

Andre navne for legen: