Temaet Ulveliv

Velkomstceremonien er tænkt som ulvesæsonens første fuldmånemøde. Mødet er ikke for alle ulvene, men for de ny ulve, som lige er rykket op i ulveflokken. Mødets røde tråd er historien i junglebogen, hvor de ny skal ses an, før de kan optages i ulveflokken. 

Forberedelse op til:

Dette "lille" fuldmånemøde er for de nye ulve, som lige er kommet ind i flokken. Mødet holdes ca. en måned inde i det nye år. De ny unger skal have stiftet bekendskab med ulveløftet: "En ulv adlyder den gamle ulv. En ulvgiver aldrig tabt". Nogle grupper siger deres løfte ved start eller afslutning på deres ugentlige ulvemøde. Ulveungerne kan også fortalt en relevant historie fra junglebogen.

Dette fuldmånemøde for de nye unger. Så det er en god ide at lave et program for hele flokken, hvor man kan tage de ny fra, to og to, løbende gennem programmet. Et "mad over bål" program er velegnet.

Fysiske rammer: 

Ceremonien vil komme til at foregå i en "hulen" med de ny-oprykkede ulveunger. Hulen må meget gerne ligge lidt væk fra , hvor resten af flokken befinder sig. De ny kommer ind i hulen, en og en eller to og to.

Ulvehulen kan laves af rafter med en lang gang som fører ind til ulvehulen, hvor Baloo og Akela sidder. Jo mere der er pyntet op, jo bedre.  Baloo slår evt. på tromme for at skabe en stemning mellem besøgene fra hver ny ulveunge. Flokkens andre ulve laver en anden aktivitet imens, hvor man løbende henter de nye ulve fra. Når ulveungen kommer ind i hulen, kalder Akela ungen hen til sig Baloo stopper med at tromme.

Ceremonien i hulen:

Der laves en lille dialog

Akela: Jeg er Akela. Føreulven og leder af det frie folk. (Akela præsentere sig med en myndig røst)

Baloo: Jeg er Baloo, den brune bjørn.

Akela: Hvem har vi her

Den (De) ny: (skal præsentere sig)

Akela: Sikke et mærkeligt navn og sikke et lille skravl du er. Hvem siger god for denne unge.

Baloo: Det gør jeg.

Akela: Du må bevise, at du hører til blandt os ulve. Kan du huske ulveløftet?

Ungen: Forsøger (Hvis de kan er det fint, hvis de ikke kan afbryder Akela dem)

Akela: Det må du kunne gøre bedre. Men nu har Baloo jo sagt god for dig. Men du er ikke en rigtig ulv endnu. Først når du får et rigtigt ulvenavn er du en af os. Vi vil først se dig an. Du vil blive optaget ved et fulmånemøde når du har bevist dit værd. Ved du hvordan du kan bevise dit værd:

Ny ulv: Nej

Akela: Adlyde den gamle ulv – mig. Giv aldrig tabt og gør dit bedste. Sidst og vigtigst – Fortæl aldrig til andre, hvad der er sket i denne hule, for så bliver du aldrig en ulv. Forstår du det.

Ny ulv: Ja

Akela: Gå nu ud til de andre.

Den(de) næste sendes ind

 

Akela og Baloo skal klædes ud. Det fungerer simpelthen bedst, og de må gerne klædes sådan ud at de ny ulve ikke kan genkende dem. Der kan købes nogle ret gode dyremasker til formålet.

Bemanding: Mødet kan være lidt mandskabstungt, det er godt at være minimum 5 ledere.  Akela og Baloo. En til at føre de ny ulve frem og tilbage mellem hulen og flokken. 2 til at facilitere flokkens aktivitet.

Tidsramme: Hver ny bruger ca. 3 - 5 minutter i hulen.