Kinesisk boldleg

Kinesisk boldleg

Boldleg, hvor man skal være hurtig og opmærksom på bolden hele tiden.

Deltagerne stiller sig i en cirkel. En bold afleveres mellem deltagerne. Når en deltager modtager en bold, så skal deltagerne på begge sider hæve deres ene arm. Den arm som er tættest på personen med bolden.

Deltagerne går ud af legen hvis: En deltager ikke hæver sin arm hurtigt nok når naboen har modtaget bolden. Når en deltager ikke griber bolden, eller ikke afleverer bolden hurtigt nok til den næste deltager.

(En legeleder kan evt. tælle til tre når en deltager har modtaget bolden. Hvis legelederen får talt til tre inden bolden er sendt videre, så går boldholderen ud af legen)

Når der er 5 deltagere tilbage i legen, så starter legen på ny.

Variation:

Der kan bruges andre fagter end bare at hæve armen når ens nabo modtager bolden. Det kan være at vende numsen til så længe naboen har bolden. Eller at sætte sig på hug osv.

Legen kan varieres yderligere ved, at man holder en bestemt rækkefølge i de fagter man skal lave. Rækkefølgen kan være: Armen op, sætte sig på hug, vende numsen til. Sparke ud med benet osv.

Nu gælder det ligeledes om at være hurtigt, samtidig med at man skal kunne huske den rigtige rækkefølge.

Antallet af fagter bør tilpasses efter deltagernes alder. Der kan ligeledes aftales hvordan bolden bør afleveres så der ikke kastes hårdt til hinanden.

Deltagerantal:

8 til 25.

Materialer:

En bold.

Sted:

I en cirkel.

Download:

-