KAMPLEG

TOVTRÆKNING

Tovtrækning

Hvilket hold er stærkest. Se om I kan trække afsted med det andet hold.

Tovtrækning er en klassisk sport og kampleg.

Man kan finde de eksakte regler for sporten, hvis man ønsker at bruge reglerne fra den officielle

konkurrencesport. Kort forklaret deles deltagerne i to hold. Holdene stiller sig på hver deres række, over

for hinanden, med front mod hinanden. Holdene holder et reb mellem sig. Mellem holdet er der tre

streger på jorden en midterlinje og ca. 2 meter på hver side af midterlinjen er der en vinder linje. På tovet

er midten markeret. Tovet holdes stramt og tovets midtpunkt holdes direkte over midterlinjen. De to

konkurrerende hold skal nu forsøge at trække det andet hold forlæns, og tovets midtpunkt ud over deres

holds vinderlinje.  

Tovtrækning uden reb - "Trække torsk i land"

Deltagerne fordeles på to hold, som stiller sig i to lange rækker med front mod hinanden. De forreste

deltagere på hvert hold holder hinandens hænder. Resten af deltagerne holder i hofterne på den

foranstående deltager på deres hold. Nu gælder det om at trække det andet hold over en midterlinje.

Regler: Holdene skal trække jævnt. Holdene må altså ikke trække i ryk. Deltagerne må ikke træde

hinanden over fødderne. 

Deltagerantal: To hold med mange deltagere!

Materialer: Et langt kraftigt reb og gerne handsker til deltagerne.

Sted: Ude

Andre navne for legen: