Leg som starter i en rundkreds

Pløk

Pløk

Pløk er et spil som spilles af

spejdere. Der findes mange

regler til spillet. Kendetegnet er

at alle spiller det forskelligt fra

spejdergruppe til

spejdergruppe, fra spejderenhed

til enhed. Her er nogle af de

regler som bruges i flæng.

Spillet spilles bedst med en pløk eller et merlespiger. (lad venligst være med at bruge en foldespade)

Deltagerne stiller sig så i en rundkreds med god afstand til hinanden.

Hele spillet handler om at blive stående længst, uden at miste balancen.

Den der har pløkken skal sige et navn på en af modspillerne, og derefter kaste pløkken i jorden ud for

personen. Pløkken skal sidde i jorden med spidsen. Den hvis navn som er blevet sagt, skal flytte sin

nærmeste fod ud til pløkken. Personen som flyttede sin fod, han har nu pløkken og det er hans tur.

Man er ude hvis man mister balancen og vælter og den der evt. kastede pløkken, får den igen.

Der er lige så mange regler, som der er spejdere. Her er nogle af de forskellige regler. Reglerne kan

kombineres efter eget ønske. En ting er dog vigtigt når i spiller, det er at alle som spiller kender de  regler

i bruger og spiller efter de samme regler.

Forskellige regler:

-Så længe man sætter merglespigeret korrekt. Så må man blive ved med at kaste merglespigeret.

-Merglespigeret skal sidde med den spidse ende i jorden, ellers tæller det ikke.

-merglespigeret skal synligt stå op når det sidder i jorden, selvom spidsen er begravet,

-man må ikke kaste og sætte merglespigeret mere end en fods længde væk fra personen som man

"kaster Efter"

-Rammer man en anden spiller, så går man ud af legen.

-Sætter man merglespigeret mellem benene på en anden deltager som har spredte ben, så skal denne

deltager hoppe 180 grader omkring, så han nu står med ryggen til.

-Når man står med ryggen til cirklen, så går man ud af legen første gang der er en som sætter

merglespigeret mellem sine ben igen.

-Man kan også spille med at man én gang i løbet af spillet må sætte pløkken mellem en andens ben og

så selv samle sine ben igen.

-Man kan også spille med at personen kun skal hoppe rundt omkring sig selv 180 grader og lande igen

med benene i samme stilling hvis man sætter pløkken mellem hans ben og man selv har sine egne

ben samlet.

-Man kan også spille med at man skal stå oprejst når man kaster, ikke noget med at læne sig frem mod

den man kaster efter.

-Man kan også spille med at man skal holde sine knæ strakte, men man må godt læne sig frem af.

-Hvis man ikke peger eller siger navnet på den man "kaster efter," så gælder kastet ikke.

-Man kan spille med at den der først får fat i merglespigeret efter det er kastet, og merglespigeret ikke

sidder i jorden må kaste med merglespigeret. Man må ikke forsøge at gribe merglespigeret i luften. hvis

merglespigeret sidder i jorden, så er det altid den der er kastet efter som skal have spigeret

efterfølgende.

-Hvis man spiller et hurtigt spil, så kan man spille med at man kun må flytte en af sine fødder, i alt, tre

gange. den 4. en sætter merglespigeret hos sig, så skal man hoppe rundt 180grader. Den første gang

man bliver ramt mellem benene efter man har hoppet rundt, så er man død og ude af legen.

-hvis man spiller denne form, så skifter merglespigeret altid ejer efter hvert kast. Man får altså ikke

merglespigeret igen selvom man har sat det perfekt ved en anden deltager. Det er den deltager der er

kastet efter der får merglespigeret.

Deltagerantal: 3 - 9

Materialer:

En pløk eller et merglespiger -

Som ikke er det samme som et

strygestål.

I bør IKKE bruge en foldespade

til legen.

Sted: 

På en græsplæne.

Andre navne for legen: