FANGELEGE

En klassisk fangeleg er, at en deltager udnævnes til "fanger". Hver gang "fangeren" rører en anden og siger: "Fange, tik, taget" eller noget andet som er aftalt på forhånd, så bliver den "fangede" ny "fanger". Deltagerne skiftes derved til at fange hinanden og legen kan derved fortsætte ud i det uendelige.

Fangelege kaldes også: Tagfat. Fange. Tik og sikkert også noget helt fjerde......................Fanget. Du er den!        

Kort oversigt over Fangelegene:

(klik på overskriften for at se en mere detalieret beskrivelse af en leg)

Deltagerne deles ind i små hold. De små hold skiftes til at have forskellige roller i fangelegen.

Deltagerantal: Minimum 9 personer. 

"Alle mine kyllinger kom hjem"

Kyllingerne skal passe på ikke at blive taget af ræven, når de løber hjem til hønemor.

Deltagerantal: 5 til 30

Leg med to tennisbolde. Hvor alle står i en cirkel. deltagerne kaster tennisboldene til hinanden i højt tempo, hvor det gælder om ikke at tabe boldene. 

Deltagerantal: 6 til 20

Fangeleg, hvor man kan søge helle ved at sætte sig ned og sige navnet på en Disney figur.

Deltagerantal: Minimum 5 

Gammel klassiks fangeleg. Hvor det handler om IKKE at blive fanget som nr. 20, da denne deltager skal have "bankekød"

Deltagerantal: 5 til 20

Fangeren har bind for øjnene. De andre deltagere må kun bevæge sig 3 skridt.

Deltagerantal: Minimum 4

Fangeleg, der forener billedlotteri og deltagernes naturkendskab.

Deltagerantal: 6 til 25

To dødninge vågner på "kirkegården", de skal nu fange de andre. De fangede tilslutter sig de "døde".

Deltagerantal: Flere end 5

En "ræv" skal fange "egerne". Egerne er i sikkerhed når de hænger i træerne.

Deltagerantal: Minimum 5

Bliver man fanget i denne leg, så får man hvisket et dyrenavn i øret. Den fangede skal nu opføre sig som dette dyr. Deltageren bliver befriet, hvis en anden deltager gætter det dyr men prøver at forestille.

Deltagerantal: Minimum 5

Alle mod alle! Alle deltagere har en "hale" hængende fra bukselindingen. Det gælder nu om at tage så mange haler som muligt uden at miste sin egen.

Deltagerantal: Minimum 7

Et hold vælges som politi. Politiet skal nu fange de andre deltagere ig holde dem indespærret så de ikke flygter.

Deltagerantal: 10 til 60

Deltagerne deles i to hold. "Numserne" og "Hovederne" Holdene skal nu forsøge at tage deltagere fra det andet hold.

Deltagerantal: 8 til 100

Hvem er modigst? Hvem tør nærme sig Hr. løve lige før spisetid.

Deltagerantal: 3 til 25

En fangeleg der gør dig rundtosset. De fangede skal snurre rundt omkring sid selv imens de holder en hånd på jorden.

Deltagerantal: 8 til 36

En jæger jagter en kanin. Kaininerne kan søge tilflugt i hinandens kaninhuller. 

Deltagerantal: 8 til 40

Deltagerne danner en labyrint , hvor "katten" skal jage "musen".

Deltagerantal: minimum 11

Hver deltager kan blive fanget tre gange, Bliver man fanget, så skal man holde en hånd, på kroppen, på det sted man blev taget.  

Deltagerantal: 5 til 100

Beskyt dine knæ imens du forsøger at rørre de andres knæ. Legen udvikler sig over tid

Deltagerantal: Minimum 2

Variation af klassisk fangeleg. Her kan de der skal fanges hjælpe hinanden. ved at løbe ind  imellem fangeren og den preson han jager.

Deltagerantal: 5 til 40

Bliver en deltager fanget. så danner fangeren og den fangede en kæde ved at holde hinanden i hånden. De skal nu fange de andre sammen, hånd i hånd. Kæden bliver derved længere og længere.

Deltagerantal: 2 til 30

holdtagfat. Hvor deltagerne skal være "drager" Det gælder for dragerne/holdene at hugge hinandens haler.

Deltagerantal: minimum 3 hold af minimum 4 personer.

To hold skal afgører, "Hvem jagter hvem?" Der bruges den gamle leg, "Sten, saks, Papir" til at afgøre dette.

Deltagerantal: 6 til 50

"Heksen" har udsat limpotter, som hun fanger de andre børn i. Man kan både blive fanget af heksen eller, hvis man ikke er vågen og træder i en limpotte.

Deltagerantal: 5 til 25

En fangeleg, hvor Thor og Loke skiftes til at lede efter hinanden. Det hele foregår omkring et bord med bind for øjnene.

Deltagerantal: 2

Et navn råbes op! De øvrige deltagere skal nu forsøge at mure denne deltager ind ved at danne en cirkel om personen, og holde hinanden i hænderne.

Deltagerantal: 8 til 36

Gem jer i mørket for fangeren.

Sæt musik til for at gøre legen lidt mere stemningsfyldt.

Deltagerantal: 4 til 20

En deltager er "nordenvinden", en anden "søndenvinden". Nordenvinden skal fange de andre deltagere. Søndenvinden skal befri dem.

Deltagerantal: 8 til 36

Deltagerne parre sig sammen, to og to. Den ene af parret skal fange den anden. Når den ene har fanget den anden skifter de roller i legen. Alle parrene leger samtidigt deres fangeleg. Legen foregår på et lille afgrænset areal.

Deltagerantal:  12 til 40 

Deltagerne parre sig samme, to og to. Parene holder hinanden i hånden. Et par udvælges til fanger.

Deltagerantal: 8 til 50

Deltagerne deles i to hold. Holdene får hver deres farve. Hold skal afgører, hvem som jager hvem ved at kaste en plade som er malet i holdenes farver. En farve på hver side. Pladen kastes. Den farve som vender op jagter det andet hold.

Deltagerantal: 6 til 40

Deltagerne deles ind i par. I hvert par er der en "radiobil" og en "chauffør". Radiobilerne skal have bind for øjnene. Chaufførene skal nu lege fangeleg med deres radiobiler ved at guide dem rundt på en bane.

Deltagerantal: 4 til 10 par.

Gammel ulveleg. Hvor to hold skal forsøge at stjæle fra hinanden uden selv at blive fanget eller frarøvet deres ejendom.

Deltagerantal: 10 til 40

Deltagerne deles ind i hold.  Deltagerne skal løbe mod hinanden. Overhaler man deltagere fra andre hold, så går de ud af legen. hvem har det hurtigste hold?

Deltagerantal: minimum 3 hold. Der skal være lige mange deltagere på holdene.

Fangeleg hvor fangeren er "Snemand frost". Han fryser dem han fanger. De frosne tilfangetagende deltagere skal stå stille, men skal hjælpe med at fange de andre deltagere, hvis de kommer for tæt på.

Deltagerantal: 8 til 36

En deltager vogter bøtten. De andre gemmer sig ved legens start for senere forsøge at komme frem til bøtten uden at blive opdaget eller ved at overliste den der vogter bøtten.

Deltagerantal: 6 til 30

Ståtrold. Bliver man taget, så stiller man sig med spredte ben. En fanget kan blive befriet igen hvis en anden deltager kravler mellem sine ben.

Deltagerantal: 5 - 30

Deltagerne træder stier i et mønster i sneen. Der leges nu fangelege i stier. Træder man udenfor er man selvtaget. 

Deltagerantal: 4 til 20

Fang en af dine modstandere for at se om de bærer deres hold hemmelige symbol.

Deltagerantal: Flere end 20

To hold har hver deres banehalvdel. De skal forsøge at fange det andet holds deltagere på deres banehalvdel. Men de må kun være på modstandernes banehalvdel så længe de har lift til at skrige et langt uafbrudt skrig.

Deltagerantal: 6 til 30

Tre deltagere skal danne en kreds omkring en 4. deltager "musen". udenfor kredsen står musen. Deltagerne ikredsen skal forhundre katten i at tage musen.

Deltagerantal: 4 - 6 pr. hold. 

Deltagerne stiller sig i en cirkel. En deltager er "kat", en er "mus" Katten skal forsøge fange musen,

Deltagerantal: 8 - 30

Sten, saks, papir med forskellige fagter. 

Deltagerantal: 4 til 20

Zombierne skal fange de levende, så de bliver zombier. Menneskene skal forsøge at fange zombierne og kurere dem så de bliver mennesker igen.

Deltagerantal: 6 til 40