Megalege

Professortagfat

Professortagfat

Svar på spørgsmål og undlad at blive fanget.

Også kendt som:

 

Legen kan leges på større afgrænset areal. med 6 til 10 levende poster. Fangere og et bemandet fængsel.  

Deltagerne deles ind i hold af ca. 3 -5 personer.
Alle deltagere skal have et start-pointkort med deres holdnavn og antallet af deltagere de er på det hold de er med på. Disse oplysninger skrives med en permanent marker.
I yderkanten af arealet ligger der flere stationer/poster. hver post har sin unikke farve. på posten bliver der stillet forskellige spørgsmål eller givet praktiske opgaver. Et spørgsmå/opgave udløser et point/kryds i postens farve. Der kan være tilfældige spørgsmål/opgaver på posterne. OPgaverne kan også være inddelt efter kategorier som tilhører den enkelte post. Der bør være minimum 15 spørgsmål/opgaver på hver station. Det er underordnet om et hold får samme spørgsmål to eller flere gange på en station.
Centralt på arealet ligger der ligeledes et fængsel

Det gælder om for holdet at alle fra et hold skal få et kryds fra hver station/post for at vinde legen.
Man kan kun få et spørgsmål ad gangen på hver post. Hvis man svarer forkert skal holdet løbe over til en anden station/post.
Mellem posterne er der imidlertid nogle fangere som forsøger at fange løbsdeltagerne.
Hvis man bliver fanget, så bliver den pågældende deltager sat i fængsel.
Alle holddeltagere skal være til stede på en station/post for at få et spørgsmål. Det vil sige at hvis et hold har en eller flere holddeltagere i fængsel, så er de nødt til at frikøbe dette/disse holdmedlemmer fra fængslet først. Det gøres ved at de resterende fri holddeltagere kommer over til fængslet og frikøber deres holdkammerater.
Det koster et kryds pr. holdmedlem der sidder i fængslet.
Fangevogterne bestemmer selv hvilke kryds de tager fra holdet for at sætte fangerne fri. Det kan være et rødt kryds ved en fange og en anden farve ved en anden.
Har holdet ingen krydser skal de blot samles ved fængslet for at få deres holdkammerater frigivet.
Det vil dog ofte betyde at alle fra holdet pludselig ikke har de samme farver kryds længere og holdet derved er nød til at besøge de samme poster to-eller flere gange for igen at få et kryds i en bestemt farve. Man kan kun have et kryds i en farve af gangen.

Et hold og dets medlemmer skal have alle deres krydser fra hver post for at have vundet legen.

Ekstra regler:
Hvis alle fra holdet bliver fanget og er i fængsel samtidigt, så starter holdet forfra med 0 krydser.
Der bør være fangerfri zoner omkring hver station/post og om fængslet.
Deltagerne bør ikke vide noget om de fangefri zoner, kun fangere og postdeltagere.
Bliver en deltager fanget skal han/hun frivilligt følge med til fængslet.
Hver post bør have hver sin farve både som point(hvis man spiller med brikker)
Og tuschfarve til at udfylde pointkort med
Det er vigtigt at holdene altid er samlet på de forskellige poster/stationer samtidigt for at svare på spørgsmål eller frikøbe holdmedlemmer da legen også er en samarbejdsøvelse.
Antallet af fangere bør variere under legen og efter behov.
Fangerne bør være synligt markeret.
Man kan spille med at der i starten bliver spillet med nogle svære spørgsmål, for at få holdende ud at løbe mellem posterne.
Ny pointkort udleveres i fængslet i bytte med det gamle hvis de bliver for overskrevne.

Der kan laves en post, hvor man kan gamble med sine krydser. Hvis man vinder kan man evt. vinde Gratis-ud-af-fængselkort. Et valgfrit kryds på pointkortet. svar på udvalgte spørgsmål, Snacks osv.

Holdene har en begrænset tidsramme til at løse en posts opgave. Der må ikke findes svar på internettet.

Skal holdene rigtigt sendes rundt på arealet, så kan en udvalgt post kun stille 3 - 8 forskellige spørgsmål, men spørgsmålene skal være komplet umulige for deltagerne at svarer på. Svarene kan dog findes på opslag, der hænger rundt på arealet der leges på. Det skaber et lille løb inde i løbet.  

  
Point-startkort
Hver deltager kan få et kort som ser således ud:

Pointkort. Professortagfat

Hvis er hold svarer rigtigt på et spørgsmål får de et kryds i den første ledige rubrik ud fra den station/post hvor de har svaret rigtigt på spørgsmålet. Hvis de efterfølgende bliver fanget og sat i fængsel, maler fangeren den rubrik over med det kryds det koster holdet at få deres holdkammerat frigivet.
Hvert holdmedlem skal have et gyldigt kryds ud for hver post/station for at vinde spilet.
En fordel med pointkortet er at fangevogterne kan inddrage det fra de fanger des sidder i fængsel, så de ikke stikker af fra fængslet selvom dette selvfølgeligt ikke er tilladt.
 
Man kan ligeledes spille med farvet brikker der udleveres ved hver post. Post/stationsmandskabet skal blot huske at skrive holdnumre på de brikker de udlevere til holdet så holdene ikke bytter internt.
 
Har alle hold de nødvendige krydser udråber posten dem som vinder og stopper legen. 

 

Deltagerantal: 30+ Gerne små hold med 3 - 5 deltagere på

Materialer:

Pointkort til holdene eller pointbrikker. Point kortene bør trykkes eller limes på et stykke karton eller lamineres på bagsiden ellers holder det ikke.
Markering (veste, huer eller andet) til fangerne.
Tuscher i posterne/stationernes farver evt. små tusch stempler med motiver(købes i legetøjsbutikker)
Vandfast tuscher
Relevante spørgsmål til posterne/stationerne
Markeringsbånd til fængslet, minimum en fanger pr hold.

Sted: Ude. På et afgrænset område, som byder på gode muligheder for at gemme sig.

 

Tidsramme: Fra 30 til 90 minutter.

Forslag til bemanding:

Minimum 1 pr post

Minimum 1 i fængslet

En fanger pr. hold