Kommunikation

Spillets regler

Denne leg skal sætte fokus på mellemfolkelig forståelse. At alle kulturer eller de sociale grupper man indgår i har nogle særegne regler, som udskiller sig fra de andre kulturer eller grupper og for at blive accepteret og finde sig hjemme i en nyt og fremmet social kontekst, så skal man kende de skrevne og uskrevne regler for hvordan det pågældende miljø fungere.

Deltagerne skal inddeles i små hold af 4 – 6 personer. Hvert hold skal spille kort mod hinanden.

Hver gang der er fundet en vinder og tabere ved hvert bord, så skal de bytte bord, for at spille kortspillet ved et nyt bord. Legen skal simulere de problemer der opstår når man nu indgår i en ny gruppe idet at kortspillene, der spilles ved hvert bord, har små forskelle i regelsættet kortspillet spilles efter.  Deltagerne må derfor assimilere sig for at kunne spille spillet i de ny ”tværkulturelle” grupper som opstår. Problematikken ved at indgå i de nye grupper øges ved at deltagerne ikke må snakke sammen under legen. Deltagerne må pege og gestikulere for at formidle spillebordets og gruppens regler. Deltagerne instrueres ikke i at kortspillet spilles efter forskellige regler ved bordene. Det gør at de skal arbejde sig hen mod at forstå de nye regler hver gang de skifter bord.

Holdene sætter sig ved hvert sit bord. Der må gerne være 4 – 6 borde.  Når deltagerne begynder, lader du bordene spille et par omgange for at alle kender grundreglerne. Under prøverunderne, så kan i godt tillade at deltagerne taler med hinanden. Når deltagerne begynder at spille rigtigt, så må der ikke tales ved bordene. Hvert bord finder en vinder – personen med fleste stik, og en taber - personen med færrest stik. Hvis bordene står i en rundkreds, så flytter taberne fra bordene til nabobordet mod urets retning, og vinderen flytter sig til nabobordet i urets retning. Når vindere og tabere fra bordene har flyttet, så spilles der ved bordene igen.

Hvert bord udstyres med et sæt spillekort, hvor knægt, dame og konge ikke er med.

Hvert bord udstyres med et unikt regelsæt for deres bord. Disse regler må kun vises til deltagerne under opstarten af legen inden der er nogle der begynder at skifte bord.

Reglerne:

Der spilles en udgave af krig. Hvor der spilles med følgende særregler for bordene:

Bord 1 spiller med at Es er laveste og spar er trumf.

Bord 2 Spiller med at Es er højst og ruder er trumf.

Bord 3 spiller med at Es er lavest og Klør er trumf.

Bord 4 spiller med at Es er højest og hjerter er trumf.

Bord 5 spiller med at Es er højst og hjerter har trumf

Bord 6 spiller med at Es er højst og Spar er trumf

De andre regler som nævnes her, er ens for alle bordene:

- der spilles med at 2 er lavest og 10 er højeste kort.

- Hver spiller får givet 5 kort

- Den spiller, som vinder flytter til næst bord i urets retning.

- Den spiller, som taber flytter til nabobordet som står mod urets retning.

- Alle andre deltager forbliver ved deres bord

- Efter den første spillerunde, som de spiller for at lære spillet, så må der ikke snakkes længere eller se spillets regler.

- Står nogle deltagere lige med stik, så laves der ”sten, saks, papir” for at afgøre vinderen eller taberen ved bordet.

- Dealeren kan være hvem som helst ved bordet.

- Det er altid personen til højre for dealeren, som starter kortspillet.

- Den som starter spilet, må vælge at spille et valgfrit hus – Hjerter, Ruder, Klør eller spar. De andre skal følge med og spile samme hus. Kan de ikke det må de smide et kort fra et andet hus eller et trumfkort for at tage stikket.

- Vinderen af stikket er den deltager som smider det højeste kort fra pågældende hus eller et trumfkort.

- hvert bord spiller 5 min. Vinderen er den der samlet har fået flest stik, og taberen færrest.

-vinderen af et stik ligger første kort i efterfølgende runde.

- Hver deltager skal spille et kort i hver runde.

Deltagerne kan samles i deres oprindelige hold, når spillet stopper, for at diskutere spillet.

Diskuter og evaluer efterfølgende:

Kan i beskrive spillet med et ord?

Hvad forventede i da i startede spillet

Hvornår opdagede du at der var noget galt?

Hvordan håndterede du det?

Hvordan påvirkede taleforbuddet jer

Findes der lignende problemstillinger i samfundet.

Tip: Det kan være givende for øvelsen, at der er en fast facilitator ved hvert bord, som kender og instruere i bordets spilleregler når de brydes.

Deltagerantal: 4 - 6 hold på 4 - 6 personer

Materialer: Et sæt spillekort til hvert hold. Et kopi af de forskellige spilleregler til hvert bord.

Sted: Inde.

Andre navne fra øvelsen: