KAMPLEG

FLASKELEG

Flaskeleg

Erobr det andet holds flasker

Legen leges på en stor bane. Der er to hold, der har base i hver sin ende af banen. 

På midten af banen er der markeret en cirkel. Ud fra cirklen på begge sider er der to store baljer med

vand, eller kræver legen adgang til et antal vandhaner. I cirklen på midten placeres tomme flasker gerne

over hundrede.

Legen går ud på at fylde flest flasker med vand og få dem indenfor sin base, hvor flaskerne har helle.

Legen varer max. 5 eller 10 min. afhængigt af afstanden til vandhanerne eller indtil alle flasker er fyldt og

bragt til baserne.

Alle kneb gælder. Man må stjæle flasker fra hinanden, på nær når de er bragt til baserne af et hold hvor

der er helle.

Der leges på tid og det hold der har flest flasker til sidst har vundet.

Flaskeleg - variation 2

Legen kræver 100-200 tomme flasker. Man bør benytte plastflasker og disse skal fyldes med vand, så de

ikke bliver for nemme at vælte.

Flaskerne stilles op i kaotisk uorden over hele det område der leges på.

Ingen flasker må stå tættere på hinanden end 2 - 3 meter.

Deltagerne deles i to hold.

Det ene hold skal vælte flasker og det andet hold skal rejse dem op igen. Når tiden er gået, tælles

antallet af opretstående flasker.

Flaskerne må kun væltes med hånden (tippes). Sparker eller slår man til flaskerne, dømmes man ude.

Man må ikke rejse flasker eller vælte flasker, efter at tiden er gået. Dette giver 5 strafpoints pr. væltet

flaske. En væltet flaske må ikke flyttes, idet den rejses op.

Der leges altid i et lige antal runder så holdene vælter og rejser flasker det samme antal gange. 

Der kan arbejdes med forskelligt størrelse flasker så der gives point efter flaskestørrelse.

 Materialer: Plastflasker med vand

Flaskeleg - variation 3

Der leges på en udendørs bane hvor holdene har en base i hver sin ende.

i midten ligger der over 100 fyldte flasker.

I en afstand af 10 meter fra bunken har hvert hold sin base/helle.

Legen går ud på at få tømt alle flaskerne og få bragt de tomme flasker i sikkerhed indenfor sin

base/helle.

Alle kneb gælder. Man må gerne stjæle flasker fra hinanden når de er på banen og der må gerne holdes

vandkamp med vandet – det kommer nok helt af sig selv.

Det hold med flest tomme flasker efter en given tid eller til alle flasker er bragt i sikkerhed har vundet.

Legen kan fint leges sammen med de andre flaskelege som afslutnig.

Deltagerantal: 10 - 40

Materialer: Flasker, baljer, vand, afmærkning til bane.

Sted: Ude. på en græsplæne hvor banen er mærket op.