Naturlege

Nedbrydningstid

Nedbrydningstid

hvor langt tid skal naturen bruge for at nedbryde forskellige typer af affald?

Vi mennesker sætter vores spor på naturen og klimaer. Mest synligt er vel det affald vi smider i naturen. Hvert hold skal gætte, hvor langt tid det tager naturen at nedbryde affald.

Når der smides affald i naturen, forsvinder det på to måder: enten ved, at der er nogen, som samler det op igen og Det kommer til genbrug eller på forbrændingen, eller ved at det bliver liggende og langsomt bliver opløst og "forsvinder". Men hvor lang tid tager det for det forskelligt affald at blive nedbrudt og "forsvinde" i naturen?

 

Et langt reb ligges ud som en tidslinje. Snoren må meget gerne være meget lang, ca. 30 meter.

Snoren deles ind i stykker af 25cm. Den første meter deles ind uger. Så den første meter repræsentere en måned. Derefter deles tidslinjen ind i måneder. Således i har de første meter af snoren er delt ind i uger og måneder, så de tilsammen repræsentere et år. Derefter springer man i tidsinddelingen så 25 cm er et år. Når tidslinjen således repræsentere 50år, så kan man springe i tidsintervallet igen: 100 år pr 25 cm, 1000 år pr 25 cm osv. indtil at tidslinjen er inddelt i en tidsramme på 1 000 000år. Men tidslinjen kan selvfølgelig inddeles efter behov.

Der sættes tidsintervaller på tidslinjen så deltagerne kan se på tidslinjen hvor langt ude i fremtiden de er, når de går ned langs tidslinjen.

Deltagerne får nu til opgave at pladser billeder af forskellige typer skræl/affald på tidslinjen alt efter, hvor langt tid det tager at nedbryde i naturen

Nedbrydningstid (Ca. tal - Der er mange faktorer, der spiller ind på materialernes nedbrydningstid.):

Nedbrydningstider på landjorden:

Mad(ukonserveret) og ekskrementer:       2 - 5 uger

Aviser – sort/hvid:               3 – 12 måneder

Reklamer/kulørte               5 måneder - 2år

Tyggegummi:                      5 år

Læderstøvler:                       50år

Foliebakker i aluminium:  200 – 500 år

Plastikposer:                        100 - 1000år

Plastiklåg:                             450år

Glasflasker:                           4000 - 1 000 000år

Mobiltelefoner og batterier: Mere end 1 000 000år      

Malet træ:                            13år

Cigaretskod uden filter:   3 måneder

Cigaretskod med filter:    1 – 5 år

Nedbrydningstider I havet:

Pap:                                       2 måneder

Frugt:                                    2 måneder

Reklamer:                            8 måneder

Malet træ:                            13 år

Dåser(metal):                      200 år

Plastikposer:                       450 år

Plastikflasker:                     450 år

Wire:                                     650 år

Glas:                                      Ubestemt tid

Deltagerantal: 3 -9

Materialer: Snor, pløkker, billeder af affald, tidsinddelinger til tidslinjen.

Sted: I Naturen 

Husk at behandle naturen med respekt under legen.