Temaet Ild

Napalm

Napalm er en klistret let antændelig masse, som kan bruges til at antænde bålet. For at lave denne form for napalm anvendes

1) Flamingo (EPS) - Som er det hvide plastmateriale elektronik oftest er indpakket i fra nyt, for at undgå transportskader.

2) Acetone

Fremgangsmåde:

Acetonen hældes i en kop. Flamingo brækkes i små stykker og puttes ned i acetonen indtil du har en god klæbrig masse.

Undlad at rører den klæbrige masse eller acetonen med fingrene da det kan give eksem og udtørre fingrene.

Put ”napalm” på en pind og brug det til båltænding. Napalm fungerer fint selvom brændet er vådt.

Kemien bag "napalm":

Flamingo er plastmaterialet polystyren (PS) og en masse luft der er brugt til at skumme polystyren op med. Derfor flamingo er så let. Acetonen får flamingoen til at "smelte" da plastmaterialet mister sin struktur og luften som blev brugt til at opskumme polystyrenen forsvinder ud af materialet. Polystyrenen vil derfor boble når det kommer i kontakt med acetonen.

Napalm

Napalm blev udviklet til krigsførelse og blev lavet af opvarmet benzin som blev geleret med sæbe eller gummi, i det det blev smeltet i opvarmet benzin. Det er naturligvis farligt at opvarme benzin og andre brandfarlige væsker pga. de letantændelige dampe, samt benzin har mange sundhedsskadelige dampe.

Brandslukning:

Napalm (både den vi laver og den rigtige) kan slukkes med vand, men man kan tilsætte kemiske stoffer og lave en napalm som ikke kan slukkes med vand.

Materialet er dog meget svært at slukke med vand. hvis man sprøjter vand på, så vil man oftest bare opleve at man flytter det brændende materiale med vandstrålen.

HUSK:

Forsøg med napalm skal udføres udenfor.

Sikkerhed:

Acetone er affedtende, så hudkontakt kan føre til eksem og revnedannelse. Acetone betragtes som farligt affald og bør afskaffes jf. kommunens retningslinjer.

Den brændende napalm er ekstrem farlig at få på huden. Undlad at kaste eller flytte på materialet, når det er antændt.

Hav det relevante brandslukningsudstyr klar under aktiviteten.

Husk:

Leg med ild er leg under ansvar. Personen der faciliterer aktiviteter med ild, har ligeledes det overordnede ansvar for sikkerheden under øvelsen.

Deltagerantal:

3 - 7.