The Thurman Throw

Tema: Spejderstaven

The Thurman Throw er en spejderleg som er opkaldt efter en af mæcenerne blandt britiske spejdere John Thurman. Legen egner sig som en stafetleg mellem flere patruljer.

Patruljerne stiller sig op på række med patruljelederen forrest. Patruljelederen står 2 – 3 meter fra sit hold, som patruljelederen har vendt ansigtet mod. Patruljelederen holder, med begge hænder, en spejderstav over hovedet.  Spejderstaven holdes parallelt med jorden. Spejderstaven skal nu kastes frem og tilbage mellem patruljelederen (PL) og patruljemedlemmerne (PM) i en bestemt rækkefølge. Det hold der er hurtigst, har vundet.

PL kaster til første PM i sin patruljes række.

PM kaster spejderstaven tilbage til PL og sætter sig ned på hug.

PL kaster nu spejderstaven til nr. 2 PM i rækken. Denne PM kaster ligeledes spejderstaven tilbage og sætter sig ned på hug.

Sådan fortsætter PL og hans PMer med at kaste spejderstaven frem og tilbage indtil spejderstaven havner hos patruljens bagerste mand. Typisk patruljeassistenten (PA)

PL og PA kaster staven frem og tilbage mellem sig 2 gange. Fra PL til PA, PA til PL, PL til PA og fra PA tilbage igen til PL. NU rejser næst bagerste PM sig op igen og PL kaster staven til denne PM. PM kaster spejderstaven tilbage til PL.

Den anden næst bagerste rejser sig nu op igen. Spejderstaven kastes frem og tilbage. Dette mønster fortsætter indtil det forreste PM har staven. Derved er legen slut. Det hold der er hurtigst, har vundet.

Spejderstaven skal hele tiden holdes og kastes parallelt med jorden. Spejderstaven skal ligeledes kastes og gribes mens den holdes over hovedet. Af patruljemedlemmerne.

Deltagerantal: Minimum 2 med 4 personer

Materialer: Spejderstav.

Sted: Ude. Lege med spejderstave egner sig ikke som indeaktiviteter.

Andre navne for legen: