Megalege

Hitman

Alle deltagere får udleveret et "hit" - en de skal slå ihjel. Hvis det lykkes at ramme sit mål. så overtager man deres "hit." Den deltager der til sidst har slået flest ihjel, eller alle andre i legen, så har personen vundet. Legen blev leget på den tværkorpslige lejr SL2010.

Hitman er en avanceret fangeleg for flere deltagere.
Denne leg kan leges på større lejre og ved større arrangementer.
Sådan starter det!

Alle deltagere får lavet et visitkort.
Visitkortet skal udfyldes med deltagerens:
-Navn:
-Alias: (hitman navn) eksempelvis: Jack the knife(hvis personen nu hedder Jack)
-Alder:
-Primære tilholdssted(under arrangementet): Det kan være hos en Gruppe, et Hold, på en underlejr, hos et korps, på en camp.
-Og ikke mindst et billede.
 
Deltagernes navne sættes nu på en liste i numerisk rækkefølge af arrangørerne.
Visitkortene uddeles nu således at. Nummer et på listen får visitkortet fra deltager nr. 2 på listen. Nummer to får visitkortet fra nummer tre på listen og så fremdeles. Den sidste på listen får visitkortet fra nummer et. Visitkortene skal selvfølgelig udleveres således at den enkelte deltager ikke ved hvem der skal slå hvem ihjel, kun hvem man selv skal slå ihjel.
Visitkortene uddeles i en konvolut sammen med et armbånd som man skal have på under legen. Armbåndet skal bæres synligt under legen. 
Legen startes på et aftalt tidspunkt. Gerne et stykke tid efter den sidste har fået deres konvolut med visitkort, således alle er spredte på lejren/festivalpladsen når legen starter.
Den man får visitkortet på er nu ens target – man skal slå vedkommende ihjel og det er kun sit target man kan slå ihjel.
Måden hvorpå man slår deltageren ihjel er ved at komme nærmere på ens target og råbe [Bang] eller at sprøjte vand på vedkommende.
Når man har slået vedkommende ihjel får man ens afdøde targets armbånd og ens afdøde targets, target. man skal nu slå denne person ihjel.

Legen fortsætter et bestemt tidsrum eller indtil at man får visitkortet på sig selv.
Hvis tiden udløber har personen med fleste kills vundet.

Deltagerne skal fremvise visitkort og armbånd for at dokumentere sine kills løbende under legen.

Deltagerne skal informeres om, hvor legen leges og hvad tidsrammen er.

Der kan værer tidspunkter på dagen, hvor legen er sat på standby og der kan være no-kill zoner, hvor legen ikke leges.