Klassisk Hukommelseskims

+ Variationer af den klassiske kimsleg

Et antal forskellige genstande ligges på et bord. Deltagerne får et minut til at iagttage tingene, hvorefter tingene bliver dækket til. Derefter får deltagerne igen et minut til at notere eller fortælle, hvilke ting der ligger under klædet. 
Opgaven kan løses enkeltvis eller holdvis. 
Antal af ting kan variere efter alderen på deltagerne. 
  
Variationer: 
Kims leg 2 
Bordet hvor tingene er anbragt på er inddelt i felter og der er anbragt en ting i hver felt. Hver deltager eller hold får et minut til at iagttage tingene hvorefter de dækkes til. Deltagerne skal nu lave en skitse over felterne og hvilke ting der var anbragt deri. 
Materialer: et bord inddelt i felter og et tilsvarende antal ting, et tæppe. 

Kims leg 3 
I stedet for mange felter og/eller ting skal deltagerne lave en meget detaljeret beskrivelse af tingene. Den deltager der laver den bedste beskrivelse har vundet. 
Materialer: Få men detaljerede ting. 

Kims leg 4 
I stedet for at bruge forskelligartede ting kan der anvendes meget ens ting. Holdet skal beskrive hvorledes tingene var forskellige fra hinanden. 
Materialer: Ens ting. det kan være frimærker, duelighedstegn eller rundstykker 

Kims leg 5 
Man kan anvende et meget stort antal ting, gerne 50 eller derover. Holdene iagttager tingene i et minut, hvorefter de dækkes til. Derefter nævner holdene en ting af gangen. 
Der gives point for en rigtig nævnt genstand. 
Det giver et minuspoint hvis et hold nævner en ting, der er blevet nævnt, eller hvis man ikke kan nævne en ny ting. 
Det giver minus for at nævne en ting der ikke er til stede. 
Hvilket hold får flest point. 
Materialer: 50 genstande. et tæppe 

Kims leg 6 
Deltagerne deles ind i par. Der laves to stationer med genstande. Tingene på stationerne skal være ens to og to men skal variere lidt fra hinanden. Der kan for eksempel befinde sig en legetøjsbil på begge stationer, men den ene er rød og den anden gul. Hvert par deler sig således at den ene deltager besøger den ene station og den halvdel af parret, den anden. Derefter mødes de og notere, hvilke genstande de har set og hvad forskellene på dem var. 
hvilket par har det bedste overblik. 
Materialer: Mellem 3 - 5 sæt ting. 

Kims leg 7 
Hver deltager får hvert et karton, der er delt ind i et antal felter afhængig af aldersgruppen. Jo ældre børn, jo flere felter. 
En tavle/stort karton er inddelt i samme antal felter. 
I nogle felter på tavlen er der tegnet simple geometriske figur. cirkler, firkanter, osv. Nogle felter er tomme. 
Deltagerne får et minut til at se på tavlen, derefter skal de tegne hvad de har set på deres eget papir. 
Materialer: Papir, karton og blyanter.  

Kims leg 8 
To hold eller to deltager spiller mod hinanden. Det ene hold stiller ti bønder op på et skakbræt og notere deres position. Det andet hold får 30 sekunder til at iagttage brættet (de må ikke skrive noget ned). Bønnerne fjernes og holdet der har iagttaget, skal nu stille bønderne på brættet der hvor de mente de stod. 
Hver rigtig placeret bonde giver et point 
Bagefter byttes roller. Holdene kan også placere og iagttage på samme tid. Det gør det lidt svære. 
Hvilket hold vinder. 
Materialer: Skakbræt, 10 bønder, papir og blyant 

Kims leg 9 
Hver deltager får en unik ting. Deltagerne som står i en cirkel, skal holde tingen ud for sig mens de iagttager de andres ting. Efterfølgende samles tingene i den ene ende af lokalet mens deltagerne står i den anden med ryggen til. Deltagerne kommer frem en og en og skal nu finde den ting der tilhører den person hvis navn nævnes. 
Materialer: ting svarende til antal deltagere. 

Kims leg 10 
Deltagerne deles ind i hold. Hvert hold finder 20 forskellige ting og anbringer dem i en stor spand eller afskærmer dem på en sådan måde at de kun kan ses fra oven. 
Holdene får derefter to minutter til at iagttage de andre holds samlinger. 
Derefter får holdene på tur lov til at kræve en ting fra et andet hold. Hvis de nævner en ting som holdet har, fjernes tingen. Findes tingen ikke hos holdet springes den krævende patrulje over i næste runde. Det hold der efter 5 minutter har flest ting tilbage i samlingen, har vundet. 
Materialer: En spand/skærm. 10 ting til hvert hold. 

Kims leg 11 
Deltagerne deles ind i hold. Holdet står på række. Et stykke foran hvert hold står der en person med en pose med 6-10 ting. 
Første mand løber hen til personen ud for sit hold, som rækker ham en af tingene fra posen. Tingen undersøges og der løbes tilbage til holdet. Førstemanden løber tilbage til nr. 2 og fortæller ham hvad tingen var. Anden manden løber derefter frem og får udleveret en ny ting. Derefter løber han tilbage til tredjemanden og fortæller ham hvad nr. 1 og han selv har fået udleveret i den rigtige rækkefølge. Således fortsætter holdet indtil sidstemand løber tilbage til førstemanden og han nedskriver hvilke ting holdet har set og i hvilken rækkefølge. De holddeltagere der ikke løber eller får modtaget besked om hvilke ting der er set, må selvfølgelig ikke snakke under stafetten. 
Materialer: En pose med 6-10 ting pr hold. Det er en god ide at hver person der står med poserne, har en seddel hvorpå tingene er nedskrevet og i hvilken rækkefølge de er udskrevet. Det gør det lettere et kontrollere holdene efterfølgende. 

Materialer:

Et antal forskellige ting. Et tæppe.

Deltagerantal:

3 - 7

Sted:

Ude og inde.