Stenslynge

Er du spejder og mangler en ide, så kan det anbefales at prøve at lave en stenslynge. Denne model er lavet af tovværk og så primitivt som man kan forestille sig. Man kan bruge mange forskellige knob under fremstillingen og selve snoren kan både flettes eller snoes. Pullen, hvor projektilet skal ligge kan også laves i forskellige materialer. Jeres projekt kan derfor nemt justeres i sværhedsgrad, så de passer til flere aldersgrupper. Er i hurtige, så tager de ca 10 minutter at lave denne model. 

I vil blive forbløffet over hvilke kræfter, som sættes fri når man kaster med en stenslynge. I skal selvfølgelig være opmærksomme på at en stenslynge er et våben og et jagtredskab og ikke legetøj. Derfor skal i tænke på sikkerheden når I bruger jeres stenslynger efter i har lavet dem.

Denne model af en stenslynge laves af et stykke langt snor på ca. 2 meter, som omtales hovedsnoren og en mindre snor på ca. en meter som bruges til at væve lommen/pullen, som kasteskytset skal placeres i. 

Denne model af en stenslynge laves af et stykke langt snor på ca. 2 meter. Denne snor omtales hovedsnoren og en mindre snor på ca. en meter som bruges til at væve lommen, som kasteskytset skal placeres i.

Start med at klippe de to meter snor til hovedsnoren. Denne snor kan i sagtens selv flette eller sno.

Find midten af hovedsnoren. Omkring midten ligges snoren tredobbelt. Området hvor snoren tredobles er ca. 10 cm langt. Snorene bindes sammen.

De ”tre” snore” skal danne grundsnore for lommen, som nu er klar til at blive vævet med den ekstra snor.

Snoren fastgøres til den midterste af de ”tre” snore med et passende knob. Det kan være et dobbelt halvstik.

Derefter væves lommen på stenslyngen. Vævningen afsluttes ligeledes med et passende knob på den midterste snor. Det kan ligeledes gøres med et dobbelt halvstik.

Vævningen/lommen behøves ikke være særlig stram. Det skal selvfølgelig være sådan at kasteskytset ikke falder ud af slyngen gennem vævningen. Samtidig vil en lidt løs vævning gøre at lommen former sig efter det kasteskyts som bruges, når stenslyngener blevet brugt lidt.

Det er vigtigt, at når stenslyngen ligges dobbelt at enderne på hovedlinen, på hver side af lommen til kasteskytset, er lige lange.

Den ene ende af hovedsnoren afsluttes med et stopknob eller i kan ligge en takling.

Den anden ende afsluttes med et fast øje, som kan sættes over en finger. Øjet kan ligeledes laves med et knob, det kan være et syet ottetalsknob, eller en øjesplejsning.

Det er vigtigt at når stenslyngen ligges dobbelt, at enderne på hovedlinen på hver side af lommen til kasteskytset, er lige lange.

Stenslyngen bør nu være klar til brug

Sådan Holdes stenslyngen. Stopknuden holdes mellem pege- og tommelfinger. Løkken sættes på lange fingeren.

Kasteteknik: 

Der findes både en overhånds- og underhånds kasteteknik (se PDF). Underhåndskasteteknikken er nemmest at lære. Det kan anbefales at finde videoer på nettet for at se disse teknikker.

At kaste med en stenslynge er såkaldt intuitivt. Man kan ikke stå at sigte som med en riffel eller andre projektilvåben. For at mestre stenslyngen og evnen til at ramme, så må man øve sig. Teknikken skal ligge i kroppen, og man bliver kun god ved at øve sig.

SIKKERHED:

Når i skal prøve jeres stenslynger, så er sikkerheden vigtig. EN STENSLYNGE ER ET VÅBEN. En professionel stenslyngekaster kan efter sigende kaste et projektil med en stenslynge op til 400 meter. Idespejd har selv lavet disse stenslynger med børn på 10 år. De kunne hurtigt kaste deres projektiler/sten mellem 50 og 80 meter. Det er derfor vigtigt at man har rigeligt med plads omkring stenslyngeskytterne. Samtidigt er der mange fusere i starten. Dvs. at stenen smutter ud af stenslyngen inden den bliver kastet fremad. Dvs. at stenslyngekasterne skal have en god afstand til hinanden, så de ikke kan ramme hinanden når de skyder disse fusere. Det er naturligvis også vigtigt at stenslyngerne kun bruges under opsyn og på en plads, der er indrettet til formålet.

Forslag til sikkerhed:

Alle skytter står på en lige række/skyttelinje, og skyder i samme retning.

På skyttelinjen er der afsat skyttepladser. Der skal være minimum 10 meter mellem skyttepladserne.

Der skal være et frit udsyn over hele skydeterrænet. 

Der skal være en god margin fra de yderste skytter og ud til hvor skydebanen ophører.

Tilskuer skal stå bag ved skytterne med minimum 10 meters afstand (fusere flyver oftest bagud) 

Deltagerne skyder samtidigt evt. ti minutter ad gangen og skytterne må ikke forlade deres skyttepladser i tidsrummet. Medmindre en instruktør har givet lov.

Stenslyngerne kan inddrages af instruktøren når de ikke bruges.

Der kan bruges blødere skyts inden de prøver med sten. Det kan være kastanjer, snebolde eller grankogler.

Deltagerne kan bære hjelme.

Det er facilitatoren af aktivitetens, som har ansvaret for sikkerheden under aktiviteten.