Samarbejde

Fra isbjerg til isbjerg

To borde stilles væk fra hinanden, med så stor afstand som muligt( 8 - 10 m). Bordene skal forestille Øer. Hver deltager får udleveret et stykke avis/tæppe, en stol vil ligeledes virke fint. Deltagerne fordeler sig i rummet. Deltagerne skal forestille sig de er fanget på hvert deres isbjerg og de må forsøge at nå i sikkerhed på Øerne/bordene uden at rører gulvet. Deltagerne må hoppe fra isbjerg til isbjerg, og flytte isbjergene.

Falder nogle på jorden, så begynder lejen forfra.

Samarbejdsøvelsen slutter når alle er sikkert i land på øerne.

Variation:

Øvelsen kan gøres svære ved at tilføje nogle regler.

- Der må kun flyttes på ubemandede isbjerge.

- Alle skal samles på samme ø

- Når man først har sat fødder på øen, så må man ikke forlade øen igen.

- Der må kun stå en deltager på hvert isbjerg af gangen.

- En deltagers isbjerg forsvinder, hvis denne er på øen.

 

- En ekstra besværlig regel kan være, at man kun må flytte på et ubemandet isbjerg, hvis      man samtidigt holder en i hånden.

- En Ekstra, ekstra svær regel kan være, at man kun må flytte et tomt isbjerg, hvis man holder i hånden og danner en kæde op til øen. (her skal man lige planlægge hvor isbjergene skal ligge når legen starter – et isbjerg 1 meter fra øen, to isbjerge 2 meter fra øen, to isbjerge 4 meter fra øen, så de har mulighed for at danne kæden hen til øen og redde alle i land.) 

De andre regler gælder stadigt til denne variation af legen!

Deltagerantal: 7 - 20

Materialer:

Stykker af tæppe/avissider eller stole til isbjerge. Borde eller lignende til øerne.

Sted:

Andre navne for legen: