Samarbejde

Tæl til 20

Legen foregår i grupper med 5 - 10 personer.
Hvert hold har 10 minutter til at løse den forestående opgave.

Fremgangsmåde:
Alle deltagerne tager bind for øjnene. Holdet skal i samarbejde tælle fra 1 til 20.

Reglerne er:

-Holdet fordeler sig rundt mellem hinande,n efter de har fået bind for øjnene.

-Der må kun sige ét tal ad gangen.

-En person må ikke nævne to tal efter hinanden eksempelvis, hvis en person siger tallet fire,    så må vedkommende ikke efterfølge sige tallet fem.

-Deltagerne må ikke sige andet et tal under øvelsen. 

-Alle skal tale under øvelsen, altså minimum nævne et tal.

-Hvis flere personer nævner et tal på samme tid, starter man forfra fra 1.

-Der må højst gå 30 sekunder mellem en nævner et tal.

Målet er at fornemme hinanden, og nå at tælle til 20.

Hvis at holdet overtræder en af reglerne starter holdet forfra fra 1.

Varier legen:

-Prøv at lade deltagerne lave øvelsen uden bind for øjnene, så de kan se hinanden. ingen må bevæge sig. Det vil for nogle hold stadigt være svært, men det vil også vise hvilke deltagere, som kan lede gruppen, da de vil gå ind og dirigere de andres "tælleri" med sit kropssprog.

-Legen/øvelsen kan gøres mere kompliceret ved at holdene ikke må sige noget udover tallene 1 - 20. Holdene kan eventuelt få ca. 30 sekunder, hvor de godt må tale inden øvelsen begynder til at ligge en strategi.

Deltagerantal: 5 - 10

Materialer:

Sted: 

Andre navne for legen: Jedi Numbers