Icebreakers

"Icebreakers" og "ryst-sammen-aktiviteter" er lege og aktiviteter, som kan bruges til introducere deltagerne i en ny gruppe for hinanden. Icebreakeren kan bruges til at varme en gruppe lidt op, så gruppens deltagere overkommer deres berøringsangst og generthed over for hinanden. Icebreakers bruges ligeledes til at få et afbræk i en undervisningssituation. En icebreaker kan være meget nyttigt til at genoprette fokus eller den kreative proces, hvis man er gået i stå.

Find flere forskellige lege og øvelser for at få mere ud af din gruppe/patruljers arbejde. Legene og øvelserne er ofte bedst velegnede til nydannede patruljer og grupper.

Deltagerne skal samle underskrifter fra de andre deltagere.

Deltagerantal: 12 - 36

Brug forskelligt farvede bolsjer til at få deltagerne i en gruppe til at tale om sig selv.

Deltagerantal: 3 - 9

En måde at dele et en gruppe af deltagere ind i mindre hold vha. lyd.

Deltagerantal: 12 - 36

En lille fysisk leg, hvor man skal kravle på et bord.

Deltagerantal:

Der er trængsel i busdøren når alle skal ombord i bussen!

Deltagerantal: 10 - 100

Du er ikke alene, også selvom du er blandt en gruppe mennesker du lige har mødt. Denne leg får folk til at danne grupper ud for interesser. Og opleve at du har meget til fælles med de andre på kryds og tværs af gruppen.

Deltagerantal: 8 - 36

Når man møder nye mennesker, så er det godt at lave en øvelse, som fortæller den enkelte deltager: "Du er ikke alene." Derfor kan det være en god ide som viser den enkelte deltager at de deler et Interesse- eller værdifælleskab med dem de er blevet sat sammen med.

Deltagerantal: højst 20

Deltagerne skal præsentere sig selv over for hinanden, uden at snakke!

Deltagerantal: 3 - 9

Alle deltagerne skal hilse på hinanden, men  måden hvorpå de skal hilse på hinanden ændre sig løbende.

Deltagerantal: 3 - 36

Lad deltagerne forlade instruktionslokalet i en ordnet rækkefølge!

Deltagerantal: 20 - 36

Hvert hold får en T-shirt som er frosset inde i en stor isterning, som en fra holdet skal tage på

Deltagerantal: 3 - 9

En leg, hvor deltagerne ser hvor meget de har til fælles med deres meddeltagere.

Deltagerantal: 20 - 36

En leg, hvor deltagerne skal være opmærksom på hinanden.

Deltagerantal: 8 - 30

En leg, der giver en lille forståelse for, hvor deltagerne i en gruppe kommer fra rent geografisk.

Deltagerantal: 3 - 36

Deltagerne skal alle gennem hullet på en hulahopring, samtidigt med at de holder hinanden i hænderne.

Deltagerantal: 3 - 36

Hver deltager skal skrive to sandheder og en løgn om sig selv. De andre deltagere skal forsøge at finde ud af, hvad der er sandhed og, hvad der er løgne.

Deltagerantal: 5 - 15

Giv deltagerne en rystetur, hvis de har en stillesiddende aktivitet.

Deltagerantal: 3 - 100

Når legens facilitator råber "skift", så skal du lave de bevægelser som han lige hun lavet!

Deltagerantal: 5 - 36

Deltagernes sko ligger i en stor cirkel. De skal nu finde skoenes ejermand.

Deltagerantal: 15 - 36

Leg, hvor det gælder om ikke at få øjenkontakt, for så dør man med et skrig.

Deltagerantal: 8 - 20

Snoreleg handler om at få deltagerne i nylavede grupper til at introducere sig for hinanden og fortælle lidt om sig selv.

Deltagerantal: 3 - 36

Deltagerne cirkulerer rundt mellem hinanden, så de alle kommer til at danne par med hinanden løbende. Hver gang deltagerne danner et nyt par, så stiller de et nyt og anderledes spørgsmål til hinanden.

Deltagerantal: 10 - 40

Aldersgruppe: 12 - 17år

Boldleg, hvor der skal svares på spørgsmål.

Deltagerantal: 5 - 15

Du er skulptør og din partner dit medie?

Deltagerantal: 2 - 100

Deltagerne skal fortælle ting om sig selv, som de tror de andre ikke har prøvet.

Deltagerantal: 3 - 10

Deltagerne skal flytte hinanden, som varerne på et transportbånd.

Deltagerantal: Minimum 8

Tæl til 3 med en ven! Indsæt fagter og lyde i stedet for tallene i takt med at I bliver bedre.

Deltagerantal: 2 - 100

Deltagerne skal gruppevis klappe, så det lyder som et klap!

Deltagerantal: 4 - 36

Hver deltager skal tegne deres personlige flag som et symbol på dem selv.

Deltagerantal: 3 - 9

Hvem kan løbe længst på en mundfuld luft, hvor man skriger et langt skrig?

Deltagerantal: 1 - 1000

Hvad han to have til fælles. To udpeges af gruppen som har noget til fælles. De andre skal gætte hvad det kunne være.

Deltagerantal: 10 - 30

Deltagerne skal stille sig i en række efter bestemte kriterier. Det kan være efter højde eller....

Deltagerantal: 3 - 36

Yes, Ja. Øvelsen handler om at tage Ja-hatten på.

Et "Ja" åbner døre, mens et "nej" lukker dem.

Deltagerantal: 15 - 36

Musen Alfredo løber under deltagernes fødder i takt med at han løber rundt i cirklen.

Deltagerantal: 5 - 15

Giv din holdkammerat et boost, så de føler tyngdekraften kortvarigt bliver sat ud af spilet.

Deltagerantal: Minimum 3

Lad deltagerne på et hold komme lidt tættere på hinanden.

Deltagerantal: 5 - 9