Icebreakers

Del en frygt!

For at introducerer nye deltagere i en gruppe for hinanden, så er det godt at lave en icebreaker, som vil vise deltagernes individuelle holdninger og følelser som de har til fælles eller ikke tilfælles.

Hver deltager skal skrive en frygt eller bekymring, som de har, på et stykke papir. Deltagerne skal ikke opgive deres navn på papiret, de skal forholde sig anonyme. Deltagernes papirer samles i en hat eller lignende. Papirerne tages op af hatten, en og en, og læses op for gruppen. Deltagerne skiftes at trække en seddel og læse op. Den deltager som læser op, prøver ligeledes kort at beskrive den frygt eller bekymring, som er beskrevet på papiret. De andre deltagere må ikke kommentere oplæserens beskrivelse af det der læses op eller den beskrivelse han/hun giver af det oplæste.

Når alle sedler er læst op så diskutere gruppen, hvilken fælles frygt eller bekymringer som holdmedlemmerne havde. Aktiviteten skal opbygge tryghed og fællesskab. Øvelsen skulle gerne give deltagerne et billede, at man ofte deler de samme bekymringer eller frygten for det samme. Deltagerne kan lave en form for kontrakt at de vil respektere hinandens frygt eller bekymring og at de ligefrem vil hjælpe hinanden til at overkomme deres frygt. 

Deltagerantal: Maksimalt 20.

Aldersgruppe: 14+

Materialer: Papir, blyanter, en hat eller lignende.

Sted: