Kommunikation

Sortering

Indenfor et firkantet, afgrænset område ligger der mellem 30 til 50 forskellige ting. Det kan være bolde, sten, balloner, legetøjsbiler, bøge osv. 
Deltagerne skal med bind for øjnene finde de forskellige ting og inddele dem i de passende kategorier i hvert sit hjørne af firkanten.
Deltagerne må ikke forlade firkanten under legen.
Deltagerne må ikke få at vide kategorierne eller se tingene inden legen starter. Holdet skal selv bruge deres krativitet og definerer 4 kategorier. 

Legen kan leges med at deltagerne heller ikke må tale sammen

Leg legen to gange. Udskift eventuelt tingen og indfør at kategorierne fra første runde ikke må genbruges.
 

Forslag til evaluering:

Hvad gør at legen afvikles hurtigere anden gang?
Tal om en god løsning på opgaven.

Deltagerantal: 4 - 12

Materialer: ca 4o forskellige ting. Tænk ikke over hvilke kategorier tingene kan inddeles i, det er deltagernes opgave. 

Sted: Inde.

Andre navne fra øvelsen: