WWW.IDESPEJD.DK

Runer

Runealfabetet er et eksempel på et alternativt alfabet med anderledes udseende symboler i stedet for bogstaver. Runealfabeterne blev brugt af vikingerne. Vikingerne tillagde hver rune magiske egenskaber. Det var ikke alle vikinger der kunne læse og skrive, og det at en kunne skrive og læse runer gav stor anseelse blandt andre vikinger. Dette runealfabet er et eksempel på, hvordan runealfabetet kunne se ud. Runealfabetet her er dog ikke historisk korrekt. Afhængig af tidsperioden og geografi kunne der være flere eller anderledes symboler i runealfabetet end som ses her.

Idespejds Runealfabet

Idespejds runealfabet.

Runerne er sat sammen af flere forskellige tidsperioders runealfabeter, så de spejler det moderne alfabet vi kender i dag mest muligt. Dette runealfabet er derfor ikke historisk korrekt.