Runer

Runealfabetet er et eksempel på et alternativt alfabet med anderledes udseende symboler i stedet for bogstaver. Runealfabeterne blev brugt af vikingerne. Vikingerne tillagde hver rune magiske egenskaber. Det var ikke alle vikinger der kunne læse og skrive, og det at en kunne skrive og læse runer gav stor anseelse blandt andre vikinger. Dette runealfabet er et eksempel på, hvordan runealfabetet kunne se ud. Runealfabetet her er dog ikke historisk korrekt. Afhængig af tidsperioden og geografi kunne der være flere eller anderledes symboler i runealfabetet end som ses her.

Idespejds Runealfabet

Idespejds runealfabet.

Runerne er sat sammen af flere runealfabeter fra forskellige tidsperioders , så det spejler det moderne alfabet vi kender i dag mest muligt. Dette runealfabet er derfor ikke historisk korrekt.

Furthark- Vikingernes alfabet.

Vikingernes alfabet består primært af symboler bestående af lige streger, som nemt kunne ridses i træ og sten. Furthark udviklede gennem tiden og fra 16 til 24 runer gennem dets storhedstid for til sidst at blive tilpasset det latinske alfabet, hvor 4 af runerne havde dobbeltbetydning. De mest kendte runer kender vi fra runesten bl.a. Jellingestenene. Der er mange sagn, teorier og myter blandt andet omkring den magt man tillagde runerne og dem der mestrede brugen af dem.

Husk at der er mange forskellige variationer af runealfabetet afhængigt af hvilken tidsperiode og sted de stammer fra, så hvis I vil lave og løse runer er det vigtigt at i alle bruge samme runealfabet.

Som kode er det nemmest at anvende det seneste runealfabet som blev tilpasset til det latinske alfabet, som vi bruger i dag (bemærk her kan der også forekommer variationer i, hvordan disse runer så ud).

Forskellige aktiviteter:

1)      Snit og skær eller brænd runer i træ.

2)      Prøv at lave jeres egen runesten.

3)      Skriv eller rids et runebogstav på hver sin sten.

4)      Besøg et sted, hvor der står en runesten.

5)      Få besøg af en Asatro, hagedisse/heks eller en wicca

Få vedkommende til at fortælle om runer og deres magi.

6)