Stangskubbet

Tema: Spejderstaven

Deltagerne inddeles holdvis. Holdene kæmper to og to. Mellem holdene ligger der en lang kraftig pind eller rafte. Holdene tager fat i hver sin ende af pinden. Pinden holdes ud til siden af kroppen. På midten af pinden er der et mærke. På jorden er der en streg som mærket på pinden holdes hen over. Hvilket hold kan skubbe de andre bagud så deres hold kan komme over stregen.

 
Materialer: en kraftig pind/spejderstav eller rafter. Bruges der en rafte kan der sættes reb på så alle har en lykke at holde i når der skubbes.

Stangskub - variation

Leges som stangskub. Her står holdene over for hinanden og på startsignalet løber en deltager frem fra hvert hold til en spejderstav/pind/kosteskaft. Personerne fatter spejderstaven i hver deres ende og forsøger at skubbe hinanden bagud. Husk at spejderstaven skal holdes ud til siden af kroppen.
 
Materialer: Kosteskaft/spejderstav/Pind.

Deltagerantal: Minimum 2

Materialer: Spejderstave.

Sted: Ude. Lege med spejderstave egner sig ikke som indeaktiviteter.

Andre navne for legen: