Gemt, men ikke glemt

+ Brug hukommelsen abstrakt.

Gemt men ikke glemt er en kimsleg, der lige som mange andre kimslege beskæftiger sig med korttidshukommelsen. Ved at bygge legen op og udvikle legen i takt med den leges, så kan man sætte fokus på, hvor dårlig vores korttidshukommelse i virkeligheden er. 

Gemt men ikke glemt! 
Foran deltagerne stilles der 4 til 6 ens beholdere. Beholderne kan være skåle, kopper eller lignende. Beholderne må ikke være gennemsigtige. Beholderne placeres på en række med bunden op. Under hver beholder lægges der en ting. Tingene skal være forskellige fra hinanden og være almindelige kendte for deltagerne. 

Opgave 1: 
Beholderne løftes et minut, så deltagerne kan se tingene. Efter beholderne placeres, så får deltagerne opgaven, at de skal deltagerne skrive tingene ned og i den rækkefølge de lagde under beholderne på. Deltagerne løser opgaven hver for sig. 
Når deltagerne har deres svar klar, så løftes beholderne igen, så deltagerne kan se om de har løst opgaven korrekt. 
Deltagerne må selvfølgelig ikke tale sammen. 
Tip: Udfordre jeres korttidshukommelse. Start med at lave legen med 3 ting. Det vil de fleste finde relativt let. Prøv derefter legen med fem nye ting. Det vil de fleste finde betydeligt mere svært. 
Tip: Efter beholderne igen er placeret over tingene, som deltagerne lige har set på, så byttes der rundt på to beholdere. Dette gøres selvfølgelig imens de ser dette. Først derefter skal de skrive rækkefølgen på tingene under beholderne. 
Tip: Prøv at lade deltagerne vente 3 minutter før de må notere svaret på opgaven. Lav en anden aktivitet i mellemtiden. 
  
Opgave 2 
Tingene dækkes til med deres beholder og stilles i en klynge eller rundkreds, så rækkefølgen er anderledes end den måde at tingene var placeret under opgave et. 
Beholderne løftes et minut, så tingene igen kan ses af deltagerne. Derefter sættes beholderne over tingene. 
Facilitatoren tager nu en tilfældig beholder. En ad gangen og skubber den frem, så beholderne igen kommer til at stå på en række. Deltagerne skal nu skrive ned hvilken rækkefølge tingene nu står i. Deltagerne må først begynde at notere deres svar når alle tingene er placeret i rækken! Deltagerne løser igen opgaven hver for sig. 
Når deltagerne har deres svar klar, så løftes beholderne igen, så deltagerne kan se om de har løst opgaven korrekt. 
Deltagerne må selvfølgelig ikke tale sammen. 
Tip: Her er det rigeligt med 4 ting til legen. 
Tip: Udfordre jeres korttidshukommelse. Start med at lave legen med 3 ting. Det vil de fleste finde ganske let. Prøv derefter legen med fire eller fem nye ting. Det vil de fleste finde betydeligt mere svært.  
  
Opgave 3 
Deltagerne inddeles i hold. Deltagerne på holdet får at vide at de skal hjælpe hinanden med at løse opgaven. Holdet får at vide at Opgave 2 gentages. Men der tilføjes flere beholdere med ting, så der nu er 8 til 12 beholdere med tilsvarende antal forskellige ting. 
Holdet får 1 minut til at lægge en strategi for, hvordan de vil løse opgaven. Derefter startes opgaven. De får ligeledes et minut til at se tingene under beholderne og et minut til at give deres svar på opgaven. 
Når Holdet har deres svar klar, så løftes beholderne igen, så deltagerne kan se om holdet har løst opgaven korrekt. 
  
Opgave 3 kan gentages igen for at holdet kan sætte mere fokus på deres samarbejdsevner. 

Materialer:

3 til 6 forskellige ting. 3 til 6 ens beholdere. papir og blyanter.

Deltagerantal:

3 til 7.

Sted:

Ude og inde.