Båreløb

Tema: Spejderstaven

Deltagerne skal transportere en syg eller tilskadekommet. Det kan gøres på flere måder, men deltagerne skal konstruere en båre til at løfte den tilskadekommet med.

En model er at deltagerne bruger to spejderstave som de ligger parallelt med hinanden. Deltagerne bruger deres spejdetørklæder og binder hvert enkelt spejdertørklæde sammen i enderne, som når I har dem om halsen. Tørklæderne sættes omkring de to spejderstave med små mellemrum så der derved taves en båre. Vær opmærksom dette kan være hårdt for tørklæderne! I kan bruge et tæppe sammen med tørklæderne. Det er mere skånsomt over for tørklæderne. Læg tæppet på jorden, læg en spejderstav i hver side af tæppet. Rul spejderstavene ind i tæppet, så spejderstavene kommer til at ligge tæt på hinanden omviklet af tæppet. Brug nu tørklæderne til at sikre tæppet ikke glider af ved at binde tørklæderne omkring de to spejderstave som løkker. Der kan ligeledes bruges snor.

Den anden model er, at deltagerne krydser minimum to af deres spejderstave. Den tilskadekommet sætter sig over skrævs på spejderstavene hvor de krydser. De resterende deltagere, minimum 4, bærer nu den tilskadekommet.

Deltagerantal: Minimum 5

Materialer: To spejderstav. Snor. Tørklæder. Tæpper.

Sted: Ude. Lege med spejderstave egner sig ikke som indeaktiviteter.