Kommunikation

Tandpastaøvelsen

Deltagerne inddeles i små hold af 4 - 7 deltagere. Hvert Hold får et stykke karton og en Tusch. Hvert hold får nu to minutter til at finde et ord som beskriver et eller andet, som passer på dem alle. Ordet skal skrives midt på kartonnet.

Når de to minutter er gået, så får hvert hold en tube tandpasta, som de skal bruge til at "tegne" og dekorere omkring ordet på kartonnet. Holdet skal være så kreativt som muligt.

Når de to minutter er gået, så ros holdene for deres kreativitet. Fortæl holden, at nu begynder den spændende del af aktiviteten. Nu har holdene to minutter til at få tandpastaen tilbage i tuben igen! Det hold der får mest tandpasta tilbage i tuben, uden en masse spild, vinder legen.

Når der er gået to minutter, så stopper legen. Hvis holdene insisterer på at få yderligere et minut, så lad dem få det. Men insister på, at de kun får et minut til.

Når legen er færdig, så spørges holdet "Hvad tror i legen gik ud på?"
Forslagene vil sikkert lyde på - Kommunikation, kreativitet, teamwork. accepter alle forslag som værende gode.

Fortæl derefter moralen i øvelsen, eller det' de bør tage sig med fra øvelsen og tænke over. Tandpasta kan ikke tvinges tilbage i tuben. Det samme gør sig gældende for de ord man siger til hinanden. Når vi først har sagt noget til en anden, så kan det ikke trækkes tilbage. Derfor det vigtigt at tænke før man taler.

Deltagerantal: Minimum to hold af 4 personer.

Materialer: En tube tandpasta og et stykke karton.

Sted:

Andre navne fra øvelsen: