Kommunikation

Uro - Kommunikation

Deltagerne deles ind i tre lige store hold. Hold 1, 2 og 3. Gerne af 3 - 5 personer pr. hold.
Legen går i sin enkelthed ud på at hold 1 skal kommunikere en besked til hold 3 imens hold 2 prøver på at forhindre det. 
Hold 1 og 3 skal stå ca. 10 meter fra hinanden bag hver deres linje. imellem linjerne må hold 2 bevæge sig frit for at forhindre at beskeden kommer fra hold 1 til 3.
Hold 1 får 60 sekunder til at få beskeden frem til hold 3, som derefter skal se om de har modtaget den korrekte besked.
Holdene rotere så alle hold prøver at være afsender, modtager og urostiftere.

Beskeden kan være et citat, ordsprog eller en tilfældig sætning.

Bemærk at legen vil larme lidt.

Efterfølgende kan man tale om hvorledes det bedst kan lykkes at sende en besked på trods af uro og larm. Hvordan man bedst forhindre en besked kommer frem og hvad man kan gøre for at bedre at forstå en besked.

Af andre spørgsmål kan der stilles:

Hvordan fik i jeres budskab igennem?

Hvad gjorde afsendere for at sikre de andre har modtaget beskeden?

Har din strategi ændring under aktiviteten? På hvilken måde?

Hvor mange forskellige måder er blevet anvendt til at kommunikere budskaber på?

Hvilken måde var mest effektive? Hvorfor? 

Hvad er årsager til vores budskaber bliver "overdøvet" 

Hvad kan vi gøre for at forhindre, at det sker?

Deltagerantal: tre kold på 3 til 10 personer. personer.

Materialer: 2 makerede linjer med ca 10 meters mellemrum. Et citat eller budskab til hvert hold.

Sted: Ude- aktiviteten larmer

Andre navne fra øvelsen: