Ballon!

Japansk ballonleg

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Legelederen har pustet en del balloner op. Inden i hver ballon er der en lille seddel, hvorpå der er skrevet et spørgsmål. En ballon ad gangen bliver sendt rundt i cirklen af deltagere indtil legelederen pludselig puster i en fløjte. Den deltager, der holder ballonen når fløjten lyder, stiller sig ind i midten af cirklen, sætter sig på ballonen så den springer. Deltageren som satte sig på ballonen, skal nu tage sedlen med spørgsmålet og læse det samt udfører/løse den opgave der står på sedlen.

Opgaverne kan relatere til de aktivitetet i laver i jeres forening.

Deltagerantal: 5 - 15

Materialer: Balloner og sedler med spørgsmål.

Sted: Inde

Andre Navne for legen: