Hit med julesangen

+ Hvilken deltager/hold kan flest julesange?

Før legen starter skal legelederen eller deltagerne lave en masse små sedler hvorpå der skal stå en meget lille strofe fra kendte julesange. Som for eksempel: "Når han nu," "Nej det er ikke sandt, for" og..." "Med den røde tud." Sedlerne foldes så teksten ikke kan ses og de bliver puttet i en skål.

Deltagerne sætter sig i en rundkreds. Der vælges en der skal starte med at trække en seddel (personen har da en fordel i at genkende sangen.) Der kan også være en legeleder som læser sedlerne op
Sedlerne læses (ikke synges).  
De deltagere der kender sangen, og hvorfra teksten kommer, stiller sig op og siger: "jeg ved det." Den hurtigste synger lidt af sangen. Hvis personen har gættet og synger rigtigt, så må personen tage en pakke og pakke den op. Hvis det ikke er rigtigt, er går turen videre og en ny seddel læses op!

Når der ikke er flere sange eller gaver slutter legen.

Tip: Legen kan snildt laves med spejdersange til et lejrbål. Her kan deltagerne være sammen i patruljer og gaverne kan være ting der kan deles.

Materialer: 
små sedler med tekster fra kendte julesange.
små gaver til 5.oo kr. (deltagerne kan selv medbringe gaver som i pakkespil)
Sangbog med julesange.
Kuglepenne og papir.

Deltagerantal:

3 til 50.

Sted:

Inde. Ude. Ved lejrbålet

Andre navne for legen:

-