Megalege

Megalege er lege, hvor der kan og bør, være flere end 20 deltagere med.
Mest kendt er stratego eller skovstratego som denne leg også kaldes. Der er mange forskellige lege indenfor den genre.
Disse lege egner sig ofte til de større børn, der er indforstået med legens rammer og regler, da deltagerne ofte selv styre dele eller hele legen selv, efter de er blevet introduceret til den af en spilstyrer/legeleder.

Er en leg, hvor holdene skal løse forskellige problemstillinger for at vinde legen. Der er derved ikke en måde at vinde legen på. Legen kan minde om den svenske leg Jeriko som blandt andet blev afholdt på de svenske jamboretter i slut90'erne

Deltagerantal: 3o+

Fangeleg hvor det gælder om at sprede sin virus til så mange andre som muligt.

Deltagerantal: 50+

Pas på troldene og fang feerne.

Deltagerantal: 30+

Er vel nok den mest legede megaleg. Lege er baseret på brætspillet stratego, hvor den enkelte deltager skal være en brik i det klassiske spil, hvor det gælder om at finde modstandernes fane.

Deltagerantal: 3o+

Melklisterkrig,

ulækkert - ja, sjovt - ja.

Deltagerantal: 50+

Svar på spørgsmål og undlad at blive fanget.

Deltagerantal: 30+

Er en leg og et rollespil for mange deltagere, som skal leges over længere tid.

Deltagerantal: 30+

Hitman

Alle deltagere får udleveret et "hit" - en de skal slå ihjel. Hvis det lykkes at ramme sit mål. så overtager man deres "hit." Den deltager der til sidst har slået flest ihjel, eller alle andre, i legen har vundet. Legen blev leget på den tværkorpslige lejr SL2010.

Deltagerantal:

30+