Samarbejde

Deler du en opgave med en eller flere andre, så er det en potentiel samarbejdsøvelse. Det der mangler er, at i reflektere over jeres samarbejde efterfølgende, med henblik på at blive bedre til at samarbejde og bedre at kunne løse opgaver sammen i fremtiden. Her er der en række opgaver, der egner sig godt til at sætte fokus på samarbejdet. Idespejd overlader dog evalueringen til jer selv. Men et godt råd er at holde evalueringen kort, så er det bedre et gentage eller prøve en ny samarbejdsøvelse. Så lærer deltagerne gennem praktisk eksempel.  - Learning by doing.

Logisk opgave, hvor holdet skal afmåle vand i bestemte mængder.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal tænke som en organisme og løse en fælles opgave.

Deltagerantal: Flere end 10

Deltagerne skal bygge bro mellem hinanden med simple midler.

Deltagerantal: 3 eller 4

En samarbejdsøvelse der udvikler sig fra at være en auktion til at være et brobygningsprojekt.

Deltagerantal: Minimum 2 hold på 3 - 7 personer.

Leg, hvor deltagerne skal gå, samtidigt med at de holder bolde imellem sig.

Deltagerantal: 3 - 36

Holdet skal sende en bold rundt mellem hinanden, så hurtigt som muligt!

Deltagerantal: 3 eller 4

Deltagerne på et hold skal røre ved hinanden og holde nogle kort mellem sig og deres lemmer.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal danne små grupper og sammen løse simple opgaver med, hvor mange lemmer de må røre jorden med!

Deltagerantal: 3 - 36

Deltagerne skal holde et reb mellem sig og danne en firkant

Deltagerantal: 10+

Med snorer bundet til en flaske, så skal holdet flytte en mængde vand!

Deltagerantal: 3 - 5

Deltagerne skal samarbejde om at løse en opgave, så hurtigt som muligt.  En delopgave er at holdet skal forbedre deres løsningsmodel af opgaven!

Deltagerantal: 5 - 9

En samarbejdsøvelse, hvor det gælder om at redde sine holdkammerater i land!

Deltagerantal: 7 - 20

Hop i samlet flok.

Deltagerantal: 4 - 36

Hvor hurtigt kan i løse denne simple opgave. Effektiviser processen! 

Deltagerantal: 3 - 9

Et hold skal sidde i en gruppe. Ved fælles hjælp, så skal deltagerne hjælpe hinanden op at stå.

Deltagerantal: 3 - 15

Holdet skal hjælpe hinanden med at holde balloner!

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal lukkes ind i en stor sæk, hvorefter de skal gå en tur.

Deltagerantal: 5 - 9

Deltagerne skal arbejde selvstændigt, og tegne en tegning. Deltagernes tegninger skal til sidst danne et samlet billede.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal bruge deres pegefingre til i fællesskab at løfte en teltstang!

Deltagerantal: 3 - 9

Holdet skal vende det underlag de alle står på, uden at nogle fra holdet rører jorden.

Deltagerantal: 3 - 7

En boldleg, hvor man efterfølgende kan diskutere fordelene ved samarbejde og dets form.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal kaste et reb op i luften!

Deltagerantal: 3 - 9

Holdets deltagere skal tapes sammen og bevæge sig som en larve!

Deltagerantal: To hold bestående af 5 - 12 personer.

Deltagerne står på en ø omgivet af lava. De skal nu hjælpe hinanden til at få fat i ting som de hver især har tabt i lavaen.

Deltagerantal: 3 - t

Holdet skal bygge en figur efter en model. Deltagerne skal skiftes til at placere en klods.

Deltagerantal: 3 - 7

Holdet skal lave en menneskelig maskine, hvor deltagerne er maskindele.

Deltagerantal: 10 - 15

Holdet skal igennem minefeltet uden at blive sprunget i luften. Holdet skal kollektivt hjælpe hinanden med at huske på og finde den rigtige vej.

Deltagerantal: 4 - 7

Alle skal krydse målstregen samtidigt

Deltagerantal: 5 - 7

Samarbejdsøvelse med mælkekasser

Deltagerantal: 10 - 15

En mælkekasse og snor til afmærkning af firkanten.

Deltagerantal: 4 - 7

Fokus på planlægning. Holdets deltagere skal hjælpe hinanden med at lave en farverig collage.

Deltagerantal: 4 - 7

Holdet skal sikkert over en brusende flod, uden nogle af deltagerne falder i vandet.

Deltagerantal: 6 - 10

Deltagerne skal danne et pentagram af et reb. Instruktionen af opgaven skal følges nøje!

Deltagerantal: Minimum 5

Holdet skal danne en rørledning af rørstumper, for at kunne transportere en kugle uhindret fra punkt A til B.

Deltagerantal: 4 - 7

Kreativt holdsamarbejde. Hvor holdet skal samle et puslespil ved at forhandle sig frem til de brikker de mangler.

Deltagerantal: 3 - 7

En dåse sendes fra deltager til deltager. Deltagerne må kun bruge deres fødder.

Deltagerantal: Minimum 6 - 14

Øvelsen giver et lille billede på, hvad der skaber et godt samarbejde.

Deltagerantal: facilitator og en deltager.

Holdet skal sidde i en række og "gå på ballerne".

Deltagerantal: 3 - 7

Deltagerne skal ligge i en lille rundkreds, mens de sammen holder et vaskefad med vand mellem sig med fødderne.

Deltagerantal: Minimum 3 - 7

Deltagerne skal finde en løsning, så de samtidigt træder op på og balancerer på bolde!

Deltagerantal: 3 - 10

Byg et tårn i sugerør og udforsk en mellemleders rolle, hvor der er flere grupper, der skal arbejde sammen.

Deltagerantal: Flere hold med 3 - 5 personer på.

Holdet Deles i to grupper, som stilles på en række over for hinanden. grupperne skal nu bytte plads efter nogle bestemte regler.

Deltagerantal: To hold på 4 - 6 personer

Her skal man have fokus på sin plads i gruppen. Holdet skal flytte sig rigtigt i forhold til hinanden og danne en trekant.

Deltagerantal: 8 - 36

Holdet skal tælle til 20, ved at deltagerne skiftes at nævne et tal.

Deltagerantal: 5 - 10

Deltagerne skal hjælpe hinanden med at komme ud ad firkanten!

Deltagerantal: 3 - 7

En kreativ opgave, hvor Holdet skal lave en faldskærm eller en airbag til deres æg, så det ikke går i stykker, når det kastes ud fra stor højde.

Deltagerantal: 3 - 7

Deltagerne skal stå i en cirkel, som skal "vendes" Fra at alle starter med ansigtet ind mod midten, så skal de vende cirklen, så alle kommer til at stå med ryggen mod hinanden.

Deltagerantal: 3 - 36

Brug dit hold som klatrestativ.

Deltagerantal: 5 - 9

Holdene skal lege med den skygge de kaster i solens skær.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal stå på en række og gå fra A til B. Deltagernes fødder skal hele tiden være i kontakt med deres sidemænds fødder!

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal brænde en snor over. Snoren er ikke så nemt tilgængelig, så det kræver at man tænker over løsningen

Deltagerantal: 3 - 6