Jægerbold

Jægerbold

Variation af stikbold. En Deltager er jæger. Jægeren skal skyde de andre deltagere, som er harer.

 

 

En eller flere deltagere vælges til at være Jæger, som med en blød bold skal stikke de andre deltagere (Harerne).

Når en deltager bliver ramt af bolden, bliver deltageren til en af Jægernes
Jagthunde.

Jagthundene hjælper Jægerne med at drive harerne sammen og/eller fange og holde Harerne, så Jægerne lettere kan ramme Harerne.

Jægeren må ikke gå med bolden.
Hvis en hare griber bolden, så slipper de for de hunde der holder dem og der kan evt. skiftes jæger og startes forfra.

 

Deltagerantal:

5 til 30

Materialer:

En bold

Sted:

Ude og inde.

Download:

-