Samarbejde

Effektiv boldkast

Deltagerne instrueres i opgaven

Deltagerne skal stille sig i en rundkreds. Den udleverede bold skal sendes rundt mellem deltagerne i en bestemt rækkefølge. Når en sender bolden til en anden, siger den som afleverer bolden modtagerens navn. Når en modtager bolden, skal personen sende bolden videre til én, der endnu ikke har rørt den. Den sidste der modtager bolden, kaster den tilbage til personen, der startede med bolden, så alle har haft bolden en gang.
Det er vigtigt at holdet kaster bolden i den samme rækkefølge under hele øvelsen. Holdet kaster bolden rundt 2-3 gange i cirklen for at blive fortrolige med rækkefølgen. Deltagernes navne nævnes kun den første gang bolden kastes mellem deltagerne.

Efter at holdet har kastet bolden et par omgange stilles holdet en ny opgave:

Hvor hurtigt tror I, at I kan nå sende bolden hele vejen rundt, så alle rører bolden 1 gang, og i den rækkefølge I har nu?

Deltagerne i cirklen skal nu gætte på en tid som de kan løse opgaven på. Instruktøren gives en tid af holdet og holdet får til opgave at bevise det. Instruktøren tager tid med et stopur.

Hvis holdet ikke når målet spørger instruktøren om det kan gøres hurtigere

Deltagerne vil ofte spørge må vi gerne stille sig tættere på hinanden eller om de må løse opgaven anderledes. Instruktøren skal blot opsummere den oprindelige instruktion: “I skal bare holde rækkefølgen og sørge for at alle rører bolden, inden den kommer tilbage til personen der startede med bolden”.

Hvis holdet forbedrer tiden, presser instruktøren holdet, med at få dem til at forbedre deres tid yderligere. instruktøren bliv ved med at presse dem, hver gang de opnår tiden.

Deltagerne vil på et eller andet tidspunkt bryde ud af rundkredsen. Nogle grupper finder hurtigt en bedre løsning, Andre grupper er for fokuseret på at de skal stå i en cirkel og bruger lang tid inden for de rammer de fik stillet i starten af opgaven, hvor de startede i en Cirkel og kastede bolden til hinanden.

Legen handler således om at finde ny løsningsforslag på en konkret opgave

Hvis et hold er låst helt fast i den samme løsningsmodel af opgaven. Det at stå i en cirkel og kaste bolden til hinanden, kan holdet hjælpes ved at nævne for dem at de ikke behøves at stå i en cirkel og/eller at de ikke behøver at kaste bolden til hinanden.

Efterfølgende kan der evalueres på gruppens samarbejde og hvorledes de kom frem til en løsning. Initiativ og rollefordeling

Samarbejdsøvelsen bør maksimalt tage 15 minutter med en kort evaluering af øvelsen.

Deltagerantal: 5 - 9

Materialer: En bold og et stopur pr. hold!

Sted: