Legen med bind for øjnene / Mørkelege

Den blinde tunneler'

Den blinde tunneler'

Legen er en gammel spejderleg og snigeøvelse, hvor seende deltagere skal snige gennem en menneskekæde af blinde deltagere.

 

Deltagerne deles ind i to hold. Et hold får bind for øjnene.
De blinde stiller sig på en række, med spredte ben med siden til hinanden.
Nu gælder det om for det seende hold at snige sig igennem benene på de blinde uden at de bliver opdaget.
De blinde scorer hver gang de fanger en mand og de seende får et point hver gang de får en igennem et led i kæden.
holdene bytter efter 5 min.

Tip: Der kan laves regler for, hvornår de blinde må flytte sig, så de ikke bare står og fægter med armene.

Deltagerantal:

3 - 9 personer.

Materialer: Et bind for øjnene.

Sted: 

Andre navne for legen: