Røversprog - Rorøvoverorsospoprorogog

Det kan være lidt svært at komme igang med at tale røversprog! Så her er en ide:

  1. Lad deltagerne prøve at sige deres eget navn med Røversproget og måske "Jeg hedder xxxxxx", så de får en fornemmelse for sproget.
  2. Leg Kongens efterfølger, hvor deltaferne skal udføre simple opgaver, sagt med røversproget. Det kan laves til en lille konkurrence mellem deltagerne.

             Deltagerne kan sidde med få ting foran sig. Komandoerne kan lyde:

             Løft glasset - loløfoftot goglolasosososetot

             Stå op - sostotå opop

             Se op - sose opop

             peg på glasset - popegog popå goglolasossosetot

 

             Det kan være en ide at skrive udvalget af komandoer op på en tavle - på dansk, så deltagerne har et visuelt hjælpemiddel under                 legen.

 

             Vær opmærksom på røversprogets udtale!

             Det er vigtigt at udtale bogstaverne i røversproget for at gøre det lettere genkendeligt for dem der lytter. Siger røveren                                   eksempelvis ordet "røve" - rorøvove, så skal det udtales [ror-ø-vov-e] og ikke [ro-røv-ove]

             Tal langsomt og vær velartikuleret!