Hanekamp

Tema: Spejderstaven

Hanekamp er det som betegnes som en kampleg. Det er to deltagere der konkurrerer mod hinanden, og legen kan godt være fysisk hård, hvis legen bare får frit løb.

To deltagere sætter sig på hug over for hinanden med deres spejderstav hvilende bag knæhaserne. Deltagerne holder deres spejderstav på plads med deres arme som føres ind under spejderstaven så den ligeledes hviler i deltagernes albueled. Den deltager som uden at slippe det lidt besværede tag i deres spejderstav og vælte den anden, vinder konkurrencen mellem de to.

legen kan leges holdvis.

 

Klassisk hanekamp

Klassisk hanekamp er to hold der konkurrerer. Holdene står med seks skridts mellemrum. En deltager fra hvert hold hopper på et ben frem mod hinanden. De har foldede deres hænder på ryggen. det gælder nu for hver deltager om at vælte hinanden eller få ham til at sætte begge fødder i jorden eller slippe med hænderne. Deltagerne må skifte fod så tit de har lyst, de må bare ikke have begge fødder i jorden på samme tid. Når en deltager er besejret, så slutter han sig til det sejrendes hold. Hanekampen vindes af det hold der ved legens slutning har flest deltagere.

Deltagerantal: Minimum 2 

Materialer: En spejderstav pr. deltager.

Sted: Ude. Lege med spejderstave egner sig ikke som indeaktiviteter.