Spil med papir og blyant

Disse spil kan faciliteres med få hjælpemidler. Papir, blyant og få simple regler, Så er du i gang med at spille.

Bygge lejligheder

Spil. Bygge lejligheder

Denne leg leges med et ternet stykke papir som spilleplade.
Hjørnerne på papirets firkanter markeres med prikker i et kvadrat. Størrelsen på pladen er underordnet om pladen bliver 10x10 tern eller flere, så tager spillet bare længere tid. 
Deltagerne skiftes efter tur til at forbinde to punkter på det ternede papir: stregerne må sættes vandret og lodret. Det gælder om at lukke så mange lejligheder(firkanter) som muligt. Den der tegner den sidste streg i en "lejlighed”, får lov til at sætte en ekstra streg.
Når man har lukket en lejlighed, skriver spilleren sit forbogstav i lejligheden.
Den person der til sidst har flest lejligheder har vundet.

 

Materialer: Ternet papir og blyanter.

Deltagerantal: 2

Land By Dreng Pige Dyr

Hver deltager skal bruge et stykke papir og en blyant.
Deltagerne skal kende alfabetet for at lege legen.

Papiret inddeles i 6 kolonner hvori der skrives en kategori i hver.

I kolonnerne skrives der følgende kategorier, en i hver:
Land. By. Dreng. Pige. Dyr. I den sidste kolonne skrives der point (se billede)

Legen leges således: 
En tilfældig deltager start og begynder med at sige alfabetet for sig selv.
Personen til højre for denne deltager siger pludselig "stop". Personen der sidder og siger alfabetet nævner det bogstav han/hun kom til højt - f.eks. U.

Nu skal alle deltagere skrive et land, en by, et drengenavn, et pigenavn og et navnet på en dyrerace med startbogstavet U. Den deltager der først bliver færdig med at skrive i rækkerne under de 5 kategorier siger "stop". De andre stopper med at skrive.

Deltageren der først bliver færdig med at skrive og siger "stop" starter med at sige hvad han/hun har skrevet under land og derefter de andre kategorier. Er der flere af deltagerne der har skrevet det samme under en kategori, så får man 5 point i denne kategori. Er man den eneste der har et navn i kategorien, så får man 10 point - har man ikke skrevet noget under en kategori, så får man 0 point. På denne måde går man alle felter igennem og til sidst skriver ud for rækken hvor mange point man har fået i alt.
Derefter starter personen der sagde "stop" til personen der sagde alfabetet med at sige alfabetet for sig selv, og personen til højre for ham/hende siger "stop."
Legen kan fortsætte i det uendelige og kategorierne kan skiftes ud efter behov.

Materialer: Papir og blyanter.

Deltagerantal: 2 - 8 deltagere. Legen egner sig bedst til 1. 2. 3. klasser, som lige har lært alfabetet og er begyndt at blive fortrolig med det. 

Sænke slagskib

To personer spiller mod hinanden.
Hver spiller skal bruge to stykker ternet papir som spilleplader. På en spilleplade tegnes en stor firkant, som er 10x10 felter. For at skabe et overblik over firkanterne inddeles felterne i et koordinatsystem ved at skrive numre på tværs i bunden ud for hver kolonne og bogstaver op langs siden ud for hver række af firkanter, så pladserne/firkanterne er let identificeres, for eksempel A8 eller F5. 
Spillere skal bruge en eller flere firkanter til at positionere deres egne skibe på en af spillepladerne. Den anden spildeplade bruges til at notere træfninger mod den anden spillers skibe. 
Hver spiller indtegner flere forskellige typer skibe i den ene firkant over egne skibe.

Hver deltager har følgende skibe:

- Et hangarskib, som fylder fem firkanter.
- Et slagskib, som fylder fire firkanter
- En cruiser som fylder tre kvadrater
- En ubåd, som fylder to firkanter. 
- En destroyer som fylder en firkant
Deltagerne placerer hver deres skibe i deres firkanter over egne skibe.
Deltagerne skal frit vælge sine skibes placering, men de skal placeres enten vandret eller lodret i firkanten, ikke diagonalt.
Når begge deltageres skibe er blevet placeret i deres firkanter, begynder spillet.
Den første spiller nævner et koordinat, hvor han mener der er et fjendtligt skib, for eksempel B7.
Den anden spiller kontrollerer koordinatet i sin firkant over egne skibe, hvor han placerede sine skibe. Hvis modspilleren har ramt et skib, erklære han det som en træfning.
Hvis et skib er ramt, placere personen som skød et kryds i firkanten hvor han holder regnskab med sine Træfninger. Han sætter en cirkel hvis han skød forbi. 
Spillerne skiftes efter tur til at afgive koordinater for at finde og sænke deres modstanders skibe. 
Spillet spilles indtil den ene deltager har mistet alle sine skibe. Den anden spiller er da vinderen.

Materialer: Papir og blyanter.

Deltagerantal: 2

Picaria

Et brætspil som blev spillet af Zuni eller Pueblo indianerne i Amerika.

Spillet er i familie med tre-på-stribe, hvor det ligeledes gælder om at få sine tre brikker på stribe.

 

 

 

 

Regler:

-Spillet spilles på en spilleplade (se billedet)

-Spillet spilles af to spillere, som hver har tre brikker i hver sin farve.

-Spillet starter md at spillepladen er tom.

-Spillerne vælger farve, og hvilken spiller som starter.

Hver spiller skiftes til at placere deres brikker. en og en, på spillepladen indtil deltagernes seks brikker er placeret.

Brikkerne skal placeres på prikkerne af pladen. Når spillerne placerer deres tre brikker, så må de ikke placere nogle af deres brikker i midten af pladen. (den store prik)

Når spillerne har placeret deres tre brikker, så skiftes de til at flytte deres brikker. Brikkerne må flyttes ligeud langs linjerne til et andet skæringspunkt. Under denne del af spillet, så må de gerne placerer deres brik i centrum. Spillerne må kun flytte en brik ad gangen.

Den spiller, som får deres tre brikker på stribe langs en linje har vundet.  

Materialer: Spilleplade, tre brikker pr person og et regelsæt til spillet. Tegn evt. spillepladen i jorden og find naturmaterialer som brikker

Deltagerantal: 2

Ordleg

Legen leges af 2-4 deltagere. Deltagerne skal danne et ord, bogstav for bogstav, uden at danne et ord. Hvis en deltager staver til et ord fra retskrivningsordbogen, så taber vedkommende runden. Hvis en deltager tilføjer et bogstav til ”ordet” og det ikke længere er muligt at danne et rigtigt ord ud fra kombinationen af bogstaver. Så kan en anden deltager udfordre personen som har tilføjet bogstavet.

Spillets regler:

Deltagerne skiftes til at tilføje et bogstav, som udgør et voksende fragment af et ord. Deltagerne skal forsøge, at bogstaverne ikke kommer til at stave til et reelt ord, men kun en del af et ord. Samtidig skal bogstaverne være en del af et reelt ord. Kommer en deltager til at tilføje et bogstav, så at en anden ikke længere mener at der kan staves et reelt ord, så må man udfordre personen som tilføjede det sidste bogstav. Kan den udfordrede stave til et ord med bogstaverne, så mister udfordreren et point. Kan den udfordrede derimod ikke stave til et ord ud fra bogstaverne, så mister den udfordrede et point. Deltagerne starter på en ny runde. Hvis en deltager tilfældigvis kommer til at stave til et ord når vedkommende tilføjer et bogstav og en anden gør opmærksom på det, så mister den der tilføjede bogstav et point og runden slutter. Deltagerne starter da på en ny runde.

Hver deltager kan starte med 5 point. Deltagerne kan udgå af legen når de ikke har flere point.

Hvis man vinder en udfordring, så vinder men et point. Den der ligeledes gør opmærksom på, at der er stavet et ord, og det passer, vinder et point. Den der vinder et point, starter næste runde.

Materialer: Papir og blyant.

Deltagerantal: 2 - 5