Der er noget i luften

+ Er det en fugl? Er det et fly? NEJ! Det er...........

To personer står hver bag hver deres forhæng som er stillet op med et lille mellemrum. 
Den ene person kaster et antal ting til den anden, så holdet kan se tingen komme flyvende i mellemrummet mellem forhængene. Der kan også kastes på tværs af en døråbning. Hver ting der kastes, har et nummer. Efterfølgende skal holdet huske hvad ting der blev kastet og sætte dem i nummerorden. 

Materialer:

Let genkendelige ting.

Deltagerantal:

3 til 7.

Sted:

Ude og inde.