Kommunikation

Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvordan kan vi forbedre vores kommunikation med hinanden?

Når to mennesker interagerer med hinanden, så består den samlede kommunikation af.

Det verbale sprog (det, man siger) udgør ca. 7 % 
Tonefaldet udgør ca. 38 % 
Kropssprog udgør ca. 55 %

Kommunikationsøvelserne forsøger at øge bevidstheden om, hvorledes vi kommunikere med hinanden og, hvordan vi kan forbedre den.

Få dine holdkammerater til at agere på en bestemt måde ved hjælp af nonverbal kommunikation.

Deltagerantal: 5 - 36

Lad holdets deltagere instruerer hinanden i jagten på ingredienserne til en kage.

Deltagerantal: 3 - 9

Ingen laver en perfekt instruktion i starten, men hvis instruktøren får god feedback og forstår at udvikle sin instruktion af det, så kan det kun blive godt!

Deltagerantal: 4 - 7

Kan du se hvordan andre føler?

Prøv at udtrykke jer med kropssprog!

Deltagerantal: 5 - 16

Deltagerne skal prøve, uden sprog, at kommunikere små simple opgaver til hinanden.

Deltagerantal: 5 - 9

En leg hvor du skal følge 4 simple kommandoer. legen varierer ved at ændre kommandoernes betydning eller ved instruktøren ikke viser kommandoerne som de gives.

Deltagerantal: Mange, men fungere godt i små grupper.

Holdet skal finde hinanden i mørket, så de kommer til at stå tæt sammen på et lille afgrænset areal.

Deltagerantal: 5 - 7

Flere hold skal lægge et puslespil sammen, hvor kommunikationsformen ændres som øvelsen skrider frem.

Deltagerantal: 4 hold med 1-2 deltagere pr. hold.

Send en saks rundt blandt deltagerene! Denne leg kan bruges som en diskussion om. hvorledes vi kommunikerer bedst muligt med vores målgruppe.

Deltagerantal: 5 - 12.

Deltagerne skal holde et reb imellem sig og skabe en form med rebet. 

Deltagerantal: 4 - 12

De fleste friluftsentusiaster har slået deres telt op flere gange. Prøv at udfordre jer selv ved at gøre det med bind for øjnene.

Deltagerantal: 2 - 7

Improviser en instruktion for hinanden. Sæt ord på, hvordan i kan forbedre og udvikle måden i instruere på.  

Deltagerantal: 2 - 5

Øvelsen prøver at sætte fokus på hvordan det er at skulle indgå i nye grupper der arbejder med andre regelsæt.

Deltagerantal: 4 - 12

Deltagerne deles i to hold. holdene skiftes til at gå og stå ved at der gives et signal. relgerne for signalet kan varieres.

Deltagerantal: 6 - 36

Her skal deltagerne associere en leg til det man siger og hvor svært det er at tage det man har sagt tilbage.

Deltagerantal: Minimum to hold på 4 personer.

En leg, hvor det handler om at få sit budskab igennem. 

Deltagerantal: 4 - 12

Deltagerne får hver udleveret et billede i en billedserie. Deltagerne skal nu finde deres placering i rækkefølgen af billeder ved kun at tale sammen om hinandens billeder.

Deltagerantal: 5 - 9